Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

In de tweede stap draait het om de handelsgegevens van artikelen. Een artikel is een beschrijving van een object welke besteld kan worden middels het artikelnummer (bestelnummer) of barcode. Met handelsgegevens wordt de informatie bedoeld die relevant zijn voor het bestel- en leveringsproces.

De technische gegevens zijn opgeslagen bij het product (Stap 3) waaraan het artikel is gekoppeld. Er kunnen meerdere artikelen van verschillende leveranciers aan een product gekoppeld zijn. De fabrikant is verantwoordelijk voor de aanwezigheid cq. juistheid van de productgegevens en het gekoppelde artikel welke zijn afnemers informeert.

De verwijzing naar het product kan op twee manieren tot stand gebracht worden;

  1. op basis van (unieke) GTIN/EAN
  2. op basis van GLN + Productcode

Het uitgangspunt van 2BA is dat er een 100% koppeling tussen product- en handelsrecords plaats vindt.

De basisinformatie van een artikel bestaat uit:

1. Artikelidentificatie (bestelnummer / barcode (GTIN / EAN) en omschrijving)
2. Bestelinformatie (o.a. minimum afname, kortingsgroep)
3. Prijsinformatie (o.a. brutoprijs, omrekenfactor, prijseenheid, prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst)
4. Logistieke informatie (o.a bruto verpakkingsafmetingen en gewicht)
5. Artikel/productverwijzing (GTIN en/of GLN + productcode)
6. Commerciële informatie (deeplink)

Raadpleeg het overzicht databehoefte om inzichtelijk te krijgen welke data er door uw afnemers verwacht wordt voor een eenduidige data-uitwisseling.

Prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst

Om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt willen groothandelaren en installateurs twee maanden voor ingangsdatum beschikken over nieuwe prijsinformatie. 2BA biedt de mogelijkheid om per artikel één of meerdere prijsrecords 'klaar te zetten' en beschikbaar te stellen voor data-afnemers.

Meer informatie

Realtime voorraad- en nettoprijzen

Indien uw organisatie een voorraad en/of nettoprijs Webservice heeft, of voornemens is deze te gaan ontwikkelen, dan kunnen deze Webservices gekoppeld worden aan de Online Conditie Server. Door middel van deze koppeling kunnen uw afnemers beschikken over realtime voorraad- en/of de eigen nettoprijsinformatie (eventueel via authenticatie) van uw artikelen binnen Unifeed of de eigen ERP software.

Mogelijke opties ten behoeve van de voorraad Webservice:

  • Voorraad beschikbaar ja/nee; dit wordt aangeduid door middel van een vink of kruis.
  • Het aantal op voorraad; dit wordt aangeduid met het specifieke aantal op voorraad.

Meer informatie

Global Trade Item Number (GTIN)

Het GTIN (voorheen EAN) wordt gebruikt voor de wereldwijd eenduidige identificatie van handelseenheden. Er zijn vier GTIN nummeringstructuren beschikbaar voor de identificatie van handelseenheden: GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12 en GTIN-8. Het GTIN wordt opgeslagen, rechts uitgelijnd eventueel aangevuld met voorloopnullen in een veld van 14 cijfers. De keuze van de nummeringstructuur hangt af van de goederen en de toepassing van de gebruiker. Het GTIN is een uniek nummer en wordt uitgegeven en beheert door de internationale organisatie GS1.

Indien uw organisatie nog niet over GTIN nummers beschikt raden wij u sterk aan dit te overwegen. Het GTIN is immers dé unieke identificatie van úw product.

Meer informatie over GS1:

GS1 - GS1 Barcodes
GS1 - Tarieven GS1 codepakketten
GS1 - Toekennen nieuwe GTIN
Groothandel: Fabrikantgegevens onbekend

Indien u als groothandel niet beschikt over de nodige fabrikantdata dan biedt de pagina [Zoek GLN] de mogelijkheid om inzage te krijgen onder welke GLN de fabrikant bekend is én of de fabrikant haar data via de 2BA datapool distribueert.

De fabrikant distribueert wel data via 2BA:
Download de benodige data via een directe download of selectieprofiel.

De fabrikant is wel bekend maar distribueert geen data via 2BA: 

Breng de fabrikant in contact met 2BA en geef aan dat uw organisatie graag via 2BA over de actuele product- en handelsgegevens wil beschikken.

De fabrikant is onbekend bij 2BA:
Indien een fabrikant onbekend is vragen wij u de gegevens kenbaar te maken via de button [Bedrijf niet gevonden] op de pagina [Zoek GLN]. Breng vervolgens de fabrikant op de hoogte en geef aan dat uw organisatie graag via 2BA over de actuele product- en handelsgegevens wil beschikken. Het is in ieder geval noodzakelijk dat bij het artikel de juiste (fabrikant) GLN en productcode wordt kenbaar gemaakt.

Naar Stap 3: Productgegevens