Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

In de tweede stap draait het om de handelsgegevens van artikelen. Een artikel is een object wat besteld kan worden middels een artikelnummer (bestelnummer) of barcode. Met handelsgegevens wordt de informatie bedoeld die relevant zijn voor het bestel- én leveringsproces. Met de handelsrecords informeert de dataleverancier zijn afnemers onder meer in welke verpakkingsvormen zijn product beschikbaar is. Er kunnen onder een product dus meerdere verpakkingsvormen van één dataleverancier aanwezig zijn [voorbeeld], waarbij ieder artikel zijn eigen artikelnummer en eventueel eigen GTIN heeft.

De technische gegevens behoren bij het productrecord (Stap 3) waarnaar het handelsartikel verwijst. Naast de handelsrecords van de fabrikant kunnen handelsartikelen van meerdere groothandels aan één product gekoppeld zijn [voorbeeld]. De fabrikant/producent is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het productrecord én de juistheid van de productgegevens binnen de datapool.

De verwijzing naar het product kan op twee manieren tot stand gebracht worden;

  1. op basis van (unieke) GTIN (EAN)
  2. op basis van GLN + Productcode

Het uitgangspunt is dat er een 100% koppeling tussen product- en handelsrecords plaatsvindt.

De basis handelsinformatie van een artikel bestaat uit:

1. Artikelidentificatie (bestelnummer / barcode (GTIN / EAN) en omschrijving)
2. Bestelinformatie (o.a. minimum afname, kortingsgroep)
3. Prijsinformatie (o.a. brutoprijs, omrekenfactor, prijseenheid, prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst)
4. Logistieke informatie (o.a bruto verpakkingsafmetingen en gewicht)
5. Artikel/productverwijzing (GTIN en/of GLN + productcode)
6. Commerciële informatie (deeplink)

Raadpleeg het overzicht databehoefte om inzichtelijk te krijgen welke data er door uw afnemers verwacht wordt voor een eenduidige data-uitwisseling.

Verpakkingsvorm hiërarchie

Indien het product in verschillende verpakkingsvormen beschikbaar is, bijvoorbeeld per meter, per rol van 100 meter of een haspel van 500 meter dan is het advies om deze verpakkingsvormen als op zich zelf staande artikelen te communiceren via 2BA.

De kleinste eenheid ten behoeve van de prijsbepaling;

  1. Wanneer het artikel wel bestelbaar is in deze vorm, als bestelbaar=ja opvoeren
  2. Wanneer het artikel niet bestelbaar is in deze vorm, als bestelbaar=nee opvoeren
  3. Eenhedendriehoek volgens ‘BLIEP’

Het advies is om voor iedere verpakkingsvormen een eigenGTIN te hanteren, indien er (nog) geen GTIN's beschikbaar zijn dan voldoet een afwijkende artkelcode met een toevoeging van:

  1. of het aantal gebruikseenheden van de verpakking;
  2. of de verpakkingscode
Artikelcode Omschrijving Verpakkingscode Bestelbaar
12345  Installatiekabel 1 meter (onverpakt) nee
12345_100  Installatiekabel 100 meter rol ja
12345_500  Installatiekabel 500 meter haspel ja

Prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst

Om goed en tyijdig in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt willen groothandelaren en installateurs drie maanden voor ingangsdatum beschikken over nieuwe prijsinformatie. De datapool biedt de mogelijkheid om per artikel één of meerdere prijsrecords 'klaar te zetten' (voorzien van een ingangsdatum prijs) en deze beschikbaar te stellen voor de data-afnemers.

Meer informatie

Realtime voorraad- en nettoprijzen

Indien uw organisatie een voorraad en/of nettoprijs via een webservice biedt, of voornemens is deze te gaan ontwikkelen, dan kunnen deze webservices gekoppeld worden aan de Online Conditie Server van 2BA. Door middel van deze koppeling kunnen uw afnemers beschikken over realtime voorraad- en/of de (eigen) nettoprijsinformatie (via authenticatie) van uw artikelen bijvoorbeel binnen de 2BA zoekengine Unifeed of binnen de eigen ERP omgeving.

Mogelijke opties ten behoeve van de voorraad webservice:

  • Voorraad beschikbaar ja/nee; dit wordt aangeduid door middel van een vink of kruis.
  • Het aantal op voorraad; dit wordt aangeduid met het specifieke aantal op voorraad.

Meer informatie

Global Trade Item Number (GTIN)

Het GTIN (voorheen EAN) wordt gebruikt voor de wereldwijd eenduidige identificatie van handelseenheden. Er zijn vier GTIN nummeringstructuren beschikbaar voor de identificatie van handelseenheden: GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12 en GTIN-8. Het GTIN wordt opgeslagen, rechts uitgelijnd eventueel aangevuld met voorloopnullen in een veld van 14 cijfers. De keuze van de nummeringstructuur hangt af van de goederen en de toepassing van de gebruiker. Het GTIN is een uniek nummer en wordt uitgegeven en beheert door de internationale organisatie GS1.

Indien uw organisatie nog niet over GTIN nummers beschikt raden wij u sterk aan hiermee te starten. Het GTIN is immers dé unieke identificatie van úw product.

Meer informatie over GS1:

GS1 - GS1 Barcodes
GS1 - Toekennen nieuwe GTIN
Groothandel: Fabrikantgegevens onbekend

Indien u als groothandel niet beschikt over de nodige fabrikantdata dan biedt de pagina [Zoek GLN] de mogelijkheid om inzage te krijgen onder welke GLN de fabrikant bekend is én of de fabrikant haar data via de 2BA datapool distribueert.

De fabrikant distribueert data via de 2BA datapool:
Download de benodige data via een directe download of selectieprofiel.

De fabrikant is wel bekend maar distribueert (nog) geen data via de 2BA datapool:
Geef aan dat uw organisatie graag over de actuele product- en handelsgegevens wil beschikken en breng de fabrikant in contact met 2BA.

De fabrikant is onbekend:
Indien een fabrikant onbekend is, dan vragen wij u de gegevens kenbaar te maken via de button [Bedrijf niet gevonden] op de pagina [Zoek GLN]. Na registratie ontvangt u van het systeem een GLN terug die u kunt gebruiken voor de artikel-productverwijzing. Geef daarnaast bij de fabrikant aan dat uw organisatie graag over actuele product- en handelsgegevens wil beschikken en breng de fabrikant in contact met 2BA.

Naar Stap 3: Productgegevens