Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

Label DatakwaliteitComplete data is essentieel, voor iedereen. Het vormt de basis voor de (key)bedrijfsprocessen binnen de gehele branche. Het is de basis voor e-commerce, (print)catalogi, logistiek, het Bouw Informatie Model (BIM), onderlinge transacties en voor het kunnen voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen. Iedere NULL waarde betekent een stopmoment in het proces van uw afnemer(s), wat vervolgens opgelost moet worden via een telefoongesprek, e-mailwisseling of losse spreadsheets met gegevens. Oftewel, zonder complete data geen succesvolle bedrijfsprocessen.

Meetlat

Om tot een betrouwbare basis te komen dienen er eerst eisen opgesteld te zijn. Vervolgens kan worden beoordeeld of data 100% volledig betrouwbaar en daarmee bruikbaar is. Alleen wanneer je 100% zeker bent waarvoor productnummer 212345 staat, kunnen alle processen doorlopen worden zonder (tijd)verlies en risico. Vanwege die reden heeft 2BA in samenwerking met groothandels en eindgebruikers het Label Datakwaliteit ontwikkeld. Het Label Datakwaliteit is bedoeld om u als dataleverancier inzicht te geven in de volledigheid van uw data.  Een handvat om uw data-inspanning af te stemmen op de behoefte van úw afnemers. Uw data is namelijk dé basis voor de (key)bedrijfsprocessen binnen de gehele branche.

Wij hebben voor dataleveranciers een speciale pagina ontwikkeld waarbij u per data-onderdeel direct inzicht heeft of uw data voldoet aan de databehoefte van de doelgroep. U bereikt de pagina Label Datakwalitiet via uw beheer omgeving.

In bovenstaand afbeelding is het volgende te zien:

    • De data is net niet voldoende gevuld om de eerste plus te behalen. De goederencode is voor 89,3% gevuld waarbij de grens ligt op minimaal 90% vulling ligt.
    • De tweede plus lijkt ook dichtbij, bij een aantal artikelen ontbreekt de minimale levertijd en de kortingsgroep. Land van herkomst en indicatie voorraadartikel zijn waarschijnlijk grotere uitdagingen. Mogelijk levert de dataleverancier data aan volgens een verouderd uitwisselformaat (PAB) waarmee dit niet kan worden aangeleverd. In dat geval is een overstap naar een actueel formaat via bijvoorbeeld PIM software noodzakelijk.
    • De derde plus focust zich op complete vulling. Waarbij het ultieme doel bereikt wordt: een complete basis van uw assortiment.

Punten van aandacht

Artikelen met prijs op aanvraag

Het kan voorkomen dat er voor een of meerdere artikelen geen brutoprijs gecommuniceerd kan worden. Indien dit het geval is, dan dient er voor deze artikelen 'prijs op aanvraag" opgegeven te worden. Hierbij willen wij namens de groothandels wel de kanttekening plaatsen dat dit tot een minimum bepertk dient te worden. Deze statistiekenteller heeft alleen betrekking op het label 'Databehoefte vanuit groothandel'. Lees hier meer over artikelen met 'prijs op aanvraag'.

Voorpublicatie van nieuwe artikelen en bijbehorende productdata

Indien u uw producten via de groothandel verkoopt dan wenst de groothandel drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum hiervan te kunnen beschikken over uw product- en handelsgegevens. Uit de praktijk blijkt namelijk dat bij nieuwe producten de beschikbaarheid van de bijbehorende data helaas nog wel eens achterloopt. Om deze artikeldata alvast via 2BA te kunnen publiceren raden wij u aan voor ‘ingangsdatum artikel’ de datum op te geven vanaf wanneer het artikel écht leverbaar is. Wanneer deze datum in de toekomst ligt, dan zal het artikel tot die datum niet mee gaan tellen in de labelscore. Lees hier meer over 'ingangsdatum artikel'.

Productdata kan ook, zonder de labelscore nadelig te beïnvloeden, vooraf gepubliceerd worden, hiervoor geeft u voor 'ingangsdatum product' in de toekomst op. Lees hier meer over ''ingangsdatum product'

Indicator 'Actuele data vereist'

Indien deze indicator op 'ja' staat dan dient de GLN status 'actueel' te zijn. De GLN status 'actueel' geeft aan dat u als dataleverancier volgens de aanleverfrequentie (bijvoorbeeld kwartaal) datasets publiceert.

Opmerking

Per labelscore is er de mogelijkheid om een korte toelichting te geven. Deze toelichting wordt weergegeven bij de labelscore op de presentatiepagina en bij het label zelf.