Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

Description

Returns all manufactures (brands) for the products that match the search criteria. These manufactures can be used to do further filtering.

Resource URL
json: https://api.2ba.nl/1/json/ProductFilter/Manufactures
soap: https://api.2ba.nl/1/soap/ProductFilter?singleWsdl (GetManufactures)
Parameters
query
optional
Free text

Example value: buislamp 20W

productClassId
optional

ETIM Class Ids. List of strings.  

Example value: ["EC000001","EC000004"]

featuresA
optional

Filter on AlphaNumeric features. One or more features/value combinations to filter on.

List<FeatureA>

Where FeatureA = string FeatureId, List<string> ValueList

Example value: [{"FeatureId":"EF000042","ValueList":["EV000097"]},{"FeatureId":"EF008242","ValueList":["EV000461"]}]

featuresN
optional

Filter on Numeric features. One or more features/number range combinations to filter on.

List<FeatureN>

Where FeatureN = string FeatureId, decimal ValueMin, decimal ValueMax

Example value: [{"FeatureId":"EF000001","ValueMin":0.0,"ValueMax":833.3}]

featuresL
optional

Filter on Logical features. One or more features/logical combinations to filter on. 

List<FeatureL>

Where FeatureL = string FeatureId, List<int> ValueList


 1 = true
 0= false
-1= not specified

Example value: [{"FeatureId":"EF002327","ValueList":[1,0,-1]}]

featuresR
optional

Filter on Range features. One or more features/number combinations to filter on. Only returns products when the given number is within the range of this product feature.

List<FeatureR>

Where FeatureR = string FeatureId, decimal Value

Example value: [{"FeatureId":"EF008856","Value":12}]

expiredProducts
optional
Boolean value, default "false". When set to "true" the search will also include expired products.

Example value: true

suppliers
optional

List of supplier GLNs. Limit the search results to the given suppliers.

GLN=Global Location Number 

List<long>

Example value: [8711389000001,8718739000001,8714253038247]

callback
optional
Only available for JSON format. If supplied, the response will use the JSONP format with a callback of the given name.

Example value:

Response Object
FieldTypeDescription
ManufactureList List<FilterManufacture> A list of available manufactures

Example value: 

{
"ManufactureList": [
{
"Manufacture": "Neutraal",
"ManufactureCount": 10
},
{
"Manufacture": "PHILIPS",
"ManufactureCount": 2
},
{
"Manufacture": "RIVA",
"ManufactureCount": 3
},
{
"Manufacture": "VEZALUX",
"ManufactureCount": 3
}
]
}
FieldTypeDescription
Manufacture string Manufacture name

Example value: "PHILIPS"

ManufactureCount int Total number of products for this manufacture within the given search parameters

Example value: 10

Example Request
POST https://api.2ba.nl/1/json/ProductFilter/manufacturesA 
Connection: close
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {accesstoken}
Content-Length: 102
Host: api.2ba.nl

{
	"query":"relais",
	"productClassId":null,
	"manufactures":["ABB Busch-Jaeger"],
	"resultLimit":20
}
Example Response
{
"ManufactureList": [
{
"Manufacture": "ABB",
"ManufactureCount": 8
},
{
"Manufacture": "COMELIT",
"ManufactureCount": 1
},
{
"Manufacture": "DURA LAMP",
"ManufactureCount": 1
},
{
"Manufacture": "DURALAMP",
"ManufactureCount": 5
},
{
"Manufacture": "Eaton",
"ManufactureCount": 3
},
{
"Manufacture": "GE",
"ManufactureCount": 14
}]
}