Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

Description

Returns the list calculation time standard details based on a TradeItemGUID.

Resource URL
json: https://api.2ba.nl/1/json/TradeItem/Netprice
soap: https://api.2ba.nl/1/soap/TradeItem?singleWsdl (GetNetPrice)
Parameters
suppliergln
required
The supplier GLN

Example value:8711891990012
tradeitemid
required

The tradeitem code to retrieve netprice for

Example value: 9530219

allowanceGroup

The discount group code to search conditions for

Example value: K20

minimumOrderQuantity
decimal

The minimum order quantity of the tradeitem 

Example value: 1.0

quantityOfUseUnits
decimal

The quantity of use units from the tradeitem 

Example value: 1.0

priceToOrderUnitFactor
decimal

 The price to order unit factor

Example value: 1.0

grossPriceInPriceUnit
decimal

 The gross price of the tradeitem expressed in price unit 

Example value: 24.95

netPriceInPriceUnit
decimal

 The (current) net price of the tradeitem expressed in price unit

Example value: 22.50

numberOfUnitsInPriceBasis
decimal

The number of price units of the tradeitem 

Example value: 1.0

callback
optional
Only available for JSON format. If supplied, the response will use the JSONP format with a callback of the given name.

Example value:
Response Object
FieldTypeDescription
ConditionId int The id of the used condition record. Null when not found or a proxy service used

Example value: 12
Scenario PriceScenario (enum)

The scenario used to find this price

  • NetPrice = 1, // The net price.
  • DiscountArticlePercentage = 2, /// The discount article percentage.
  • DiscountGroupPercentage = 3,/// The discount group percentage.
  • OriginalNetPrice = 4,/// The original net price.
  • OriginalGrossPrice = 5,/// The original gross price.
  • OnRequest = 6,/// The on request.
  • DirectlyFromSupplier = 7/// The on DirectlyFromSupplier.
Example value: 7
GrossPriceInPriceUnit decimal Gross price in price unit

Example value: 20.43
NetPriceInPriceUnit decimal Net price in price unit

Example value: 12.26
TermsType string Type of terms (AC = Action condition; BC = Basic condition; PC = Project condition)

Example value: BC
DiscountPercentage decimal The calculated percentage between gross and net price

Example value: 39..99
NetPriceInOrderUnit decimal Net price in order unit

Example value: 12.26

NetPricePerUseUnit decimal Net price per use unit

Example value: 12.26
NetPriceOnMinimumQuantity decimal Net price when the minimum quantity is ordered

Example value: 12.26
Example Request
https://api.2ba.nl/1/json/TradeItem/netpriceByGLNAndTradeItemId?gln=8712061990009&tradeitemid=86942547
Example Response
{
"ConditionId": 281914,
"DiscountPercentage": 50,
"GrossPriceInPriceUnit": 5.4,
"NetPriceInOrderUnit": 6.75,
"NetPriceInPriceUnit": 2.7,
"NetPriceOnMinimumQuantity": 33.75,
"NetPricePerUseUnit": 0.027,
"Scenario": 2,
"TermsType": "AC"
}


Example presentation in Unifeed