Handleiding selectieprofiel NOT-regels

Selectieprofiel NOT-regels zijn vergelijkbaar met gewone selectieprofiel regels. Echter waar een gewone selectieprofielregel data kan selecteren, zal een NOT-Regel juist de gevonden artikelen filteren uit het eindresultaat.

Deze NOT-Regels kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met gewone selectieprofiel regels.

Voorbeeld - Theoretisch

+ Leverancier: 'partij X'
- Leverancier: 'partij X', Kortingsgroep: '45*'
- Leverancier: 'partij X', Artikelcode: '48574'

+ = (standaard) selectieprofiel regel
- = selectieprofiel NOT-regel

In het bovenstaande zal het selectieprofiel dus alles bevatten van partij X, behalve kortingsgroepen (van partij X) beginnend met '45' en behalve het artikel 48574 (van partij X). In dit voorbeeld heeft het selectieprofiel dus 3 selectieregels.

Eenvoudig Voorbeeld - Praktijk

Doel: Alle data van Technische Unie, behalve alle Technische Unie artikelen die kortingsgroepen hebben beginnend met 13

UitvoermethodeEenvoudig

In het bovenstaande voorbeeld wordt alle data van Technische Unie geselecteerd. Dit is gedaan door 1 standaard regels op te geven waar alleen de leverancier is gespecificeerd.

Om vervolgens de artikelen van de Technische Unie uit te filteren is er 1 "NOT"-regel toegevoegd welke aangeeft welke artikelen niet opgenomen hoeven te worden. In dit geval zijn dat dus alle artikelen van leverancier Technische Unie waar de kortingsgroep begint met 13 (= "13*").

Complex(er) voorbeeld Praktijk

Doel: Data van het profiel hierboven, plus alle Bailey artikelen waar de kortingsgroep begint met A of B, tenzij de artikelcode begint met "P230"

UitvoermethodeUitgebreid

Bovenstaand (eenvoudig) voorbeeld uitgebreid met twee regels van Bailey waar artikelen beginnend met kortingsgroep A en B geselecteerd worden (dit had ook eventueel in 1 regel gemogen).

In de "NOT"-regels wordt een regel toegevoegd waarmee alle artikelen van Bailey geselecteerd worden waar de artikelcode begint met "P230". Dit zijn de regels die niet in het eindresultaat opgenomen hoeven worden. De kortingsgroep mag hier leeggelaten worden om dit zowel uit de artikelen beginnend met kortingsgroep A als B uit de selectie te filteren. (NB.. wanneer kortingsgroep "B*" opgegeven zou worden zou dit dus alleen artikelen filteren die ook als kortingsgroep beginnen met B. Artikelen beginnend met kortingsgroep A zouden in deze situatie (theoretisch) nog steeds kunnen beginnen met "P230").

Instellen

Bij het aanpassen van een selectieprofielregel kan er gekozen worden of de betreffende regel een gewone regel of een "NOT-regel" is. Deze optie is te vinden in het onderdeel "Omgekeerde selectie (Filter-regel)". Dit onderdeel staat standaard dichtgeklapt.

 

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community