Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

Versionnumbering rules:

<major>.<minor>.<patch>

 • Major number will increase for updates with breaking changes
 • Minor number will increase for updates with functional changes (additions) but without breaking changes
 • Patch number will increase for bug fixes and other non-functional changes.

Version release 2.17 released
2020-12-08

Change
 • BBAAPI-242 - Varying results show price gross / net and stock in UniFeed
New
 • BBAAPI-224 - News messages API removed from Unifeed [MERGE]

Version release 2.16 released
2020-10-12

Change
 • BBAAPI-218- Created new WebService function for adding a single rule to an existing selection profile.

Version release 2.15 released
2020-07-14

New
 • BBAAPI-206 Implementation Bliek Elektrotechniek WS storage and net price
Change
 • BBAAPI-198 Adjustment net price service Yesss Electrical
 • BBAAPI-205 Adjustment in API and other parts for uploading datasets
 • BBAAPI-207 Customize web service with country of origin / country of production, to track products in the maritime sector

Version release 2.14 released
2020-04-21

Change
 • BBAAPI-194 - Expansion datafields OCI2 interface

Version release 2.13 skipped


Version release 2.12 released


2020-01-28

New
 • BBAAPI-168 - Added function to retrieve marketing text including multilangual text (short, long and marketing texts
Improvement
 • BBAAPI-161 -  Status code, predecessor and successor added to API Product / SearchC
 • BBAAPI-177 - Improvement in filter of Supplier/List

Version release 2.11 released
2019-10-07

Improvement
 • BBAAPI-161 -  Enhancement of WebServices supplier list.
Change
 • BBAAPI-162 -  Default compression method for DirectProfile to bZip2

Version 2.10 released
2019-07-08

Improvement
 • BBAAPI-153 -  TradeItemsForGTINProduct
Change
 • BBAAPI-146 -  Return gross price if net price cannot be calculated

Version 2.9 released
2019-04-09

New
 • BBAAPI-141 - Connect Eldra stock service
 • -------------- - Reconnect Yesss stock- and netprice services
 • BBAAPI-142 - Connect Frigé stock- and netprice services
 • BBAAPI-138 - New service ProductClass GetModellingDetails

Version 2.8

 • Skipped

Version 2.7 released
2019-01-21

New
 • [BBAAPI-126] - Connect van Walraven stock- and netprice services
 • [BBAAPI-128] - Added new search possibilities GTIN article/product

Version 2.6 (minor release) released

 • [BBAAPI-136] - Yesss Webservice deleted
 • [BBAAPI-135] - Econosto Webservice deleted

Version 2.5 - released

New
 •  [BBAAPI-134] - Connect Comelit Nederland stockservice

Version 2.4 - released
2018-09-25

New
 •  [BBAAPI-129] - Security improvement; Authentication Server

Version 2.3

Skipped


Version 2.2 - released
2018-07-02

New
 • [BBAAPI-39]   - Webservice Netprice (one article)
 • [BBAAPI-115] - Documentation added AttachmentsA Webservice
Change
 • [BBAAPI-105] - Price on request added to TradeItemModel
 • [BBAAPI-112] - Improved error handling Supplier/Details service
 • [BBAAPI-114] - Refuse incorrect input RequestDirectProfile
 • [BBAAPI-114] - Rensa stockservice
 • [BBAAPI-117] - Galvano stockservice
 • [BBAAPI-118] - Schuurman stockservice
Fix
 • [BBAAPI-120] - Package code TY error

Version 2.1 - released
2018-04-19

New
 • [BBAAPI-98] - Connected Van Egmond stock- and netprice services
 • [BBAAPI-101] - Connected Schuurman stock- and netprice services
 • [BBAAPI-39] - Added function to retrieve the NET price from a single article (GetNetPriceByGLNAndTradeItemId)
 • [BBAAPI-111] - Added "paragraafcode" to Calculation Time Standards Services
Fixed
 • [BBAAPI-87] - Extended the result of Supplier Details. (CompanyCountProduct, CompanyCountArticle, CompanyLastProductMutation and CompanyLastArticlesMutation)

Version 2.0 - released
2018-01-09

Changed
 • Strict / only SSL (https), see more about the change to SSL here
 • [BBAAPI-91] - ETIM service changed from not authenticated to authenticated
 • [BBAAPI-93] - Connected  Polvo stockservice

Version 1.14 - released
2017-12-15

New
 • [BBAAPI-84] - Connected Galvano stock- and netprice services

Version 1.13 - released
2017-11-14

New
 • [BBAAPI-42] - Added function to retrieve ETIM RT features (DetailsRTByGLNAndProductcode)
 • [BBAAPI-67] - Ability to setup selectionprofile with articlenumbers
 • [BBAAPI-77] - New version of the Suppliers, Attachments, Timestandards functions to support internal (long) id
 • [BBAAPI-78] - Added service to retrieve full 2BA export
 • [BBAAPI-88] - Connected Wasco stockservice
 • [BBAAPI-85] - Connected Havé Digitap stockservice
Fix
 • [BBAAPI-82] - Fixed filesize is 0

Version 1.12 - released
2017-06-23

New
 • [BBAAPI-73] - Connnected stock and net price service from Vekto
 • [BBAAPI-74] - New function in ETIM service to retrieve MinimalDetails (no features, no synonyms)

Version 1.11 - released
2017-06-07

New
 • [BBAAPI-65] - Connnected stock service from Groothandel Gebar
 • [BBAAPI-62] - Connnected net price service from Groothandel Gebar
 • [BBAAPI-63] - Added service to upload condition files to OCS environment
 • [BBAAPI-66] - Connnected net price from Eriks
 • [BBAAPI-66] - Connnected net price from Econosto
 • [BBAAPI-53] - Added service to retrieve products for MC-class
Changes
 • [BBAAPI-68] - Added IsDummy mark to product model
 • [BBAAPI-58] - Changed sort of selectionlist service (now ordered on createdate)
Fix
 • [BBAAPI-64] - Wrong content type at thumbnail service (GIF instead of PNG)

Version 1.10 - released
2016-11-06

 Changes / Improvements

 • [BBAAPI-51] - Added IsDummy field to product model
 • [BBAAPI-24] - Added StartDate and ChangeDate to product- and tradeitem model

Version 1.9 - released

2016-07-07

Changes / Improvements
 • [BBAAPI-33] - ServiceMetadata (such as wsdl) now only available over https
 • [BBAAPI-32] - Performance improvements (API Db)
Fix
 • [BBAAPI-26] - Decimal seperator not always invariantculture (the dot is the only acceptable / used decimal separator)
 • [BBAAPI-29] - Fixed translation of modelling class in Product/Details

2016-06-15

Remark: From now the only, official endpoint is https://api.2ba.nl (SSL only), see more about the change to SSL here


Version 1.8 - released: 2016-04-29

New
 • BBAAPI-2 - Added Product CouplingsByGLNAndProductcode
 • BBAAPI-6 - Added ChangeDate and PriceChangeDate to TradeItem Model
 • BBAAPI-6 - Added ChangeDate and StartDate to Product Model
Deprecated
 • Product SearchB - This function is replaced by SearchC.
 • TradeItem ForProductA - This function is replaced by ForProductB.
 • TradeItem ForTradeItemGuidsA - This function is (already) replaced by ForIds.
Improvements

All services will be upgraded to use longs instead of guid for performance reasons

 • BBAAPI-7 - Added Product SearchC. Replacement for SearchB. SearchC uses integer ids
 • BBAAPI-7 - Added TradeItem ForProductB. Replacement for ForProductA. ForProductB uses integer ids

Note: Every TradeItem will now return a productid which can be retrieved by product service. No need for strange checks for existance of product

Changed
 • BBAAPI-13 - Product DetailsByGLNAndTradeItemId now only returning filled ETIM features
 • Stock StockAvailability- Added suppliers "Oosterberg", "Solar Nederland", "YESSS Electrical", "ES Elektro", "Rexel Nederland" and "Technische Unie". Stockinfo can be retrieved after configuration in Condition Server

Version 1.7 - released: 2015-11-15

This version holds the new/updated bulk services for retrieving large sets of product and/or tradeitem data.
The first draft of the Stock services are available and a service for importing conditions in the online condition server.

Some service methods have changed from GET to POST to support larger input objects in the body instead of on the url.
The filterobject input types have changed. The serveral feature input types (FeatureA, FeatureN, FeatureL, FeatureR) are now strong typed objects.

New
 • d.89915: Stock StockAvailability- Get StockAvailability
 • d.89915: Stock StockAvailabilityQuantity- Get StockAvailability for specific quantity
 • d.87929: CompanyConditions ImportConditions - Upload and import conditions for your online condition server
 • d.87929: CompanyConditions GetCurrentUserStatus - Get username, companyname and name of the attached condition database
 • Product SearchB: Replacement of the searchA service. Now using POST method and small input type changes.
 • ProductFilter ClassesA: Replacement for the Classes service. Now using POST method and small input type changes.
 • ProductFilter FeaturesA: Replacement for the Features service. Now using POST method and small input type changes.
 • ProductFilter ManufacturesA: Replacement for the Manufactures service. Now using POST method and small input type changes.
 • ProductFilter ModelsA: Replacement for the Models service. Now using POST method and small input changes.
 • ProductFilter TypesA: Replacement for the Types services. Now using POST method and small input changes.
 • ETIM/ProductClass DetailsA: Replacement for the Details function. Changed the REST syntax of the servicecall.
Changed
 • d.91840: Changed method from GET to POST for several Product services to allow larger and strong typed inputs: SearchB, ForIds, ForGLNAndProductcodes, ForGLNAndProductcodes.
 • d.91840: Changed method from GET to POST for serveral TradeItem services to allow larger and strong typed inputs: ForGLNAndAllowanceGroups, ForGLNAndTradeItemIds
 • d.0: Changed method from GET to POST for several ProductFilter services to allow larger and strong typed inputs: ClassesA, FeaturesA, ManufacturesA, ModelsA, TypesA
 • d.92052: Validation errors now give information about the error.
 • d.93069: Added validation on features in filterobject in the now deprecated services. New Services have strong typed filterobjects. Applicable to Search and Filter services.
Deprecated
 • Product SearchA - This function is replaced by SearchB.
 • ProductFilter Classes- This function is replaced by ClassesA
 • ProductFilter Features - This function is replaced by FeaturesA
 • ProductFilter Manufactures - This function is replaced by ManufacturesA
 • ProductFilter Models - This function is replaced by ModelsA
 • ProductFilter Types - This function is replaced by TypesA
 • ETIM/ProductClass Details: This function is replaced by DetailsA

Version 1.6.8: 2015-08-31

New
 • d.91794: TradeItem ForProductA - Added ability to calc netprice
 • d.91794: TradeItem ForIds - Added ability to calc netprice
 • d.91794: TradeItem TradeItemsForTradeItemGuidsA - Added ability to calc netprice
Changed
 • d.91798: Fixed error on Supplier Details when 0 records found

 

Version 1.6.1 - 1.6.7: 2015-08-21

Changed
 • Bulk services- Performance improved (fixed timeout errors)
 • TradeItem model- Added disposal fee

 

Version 1.6: 2015-06-27

Version 1.6 introduces new services for Product, including operations for BULK transfers. The 

New
 • Product GetDetailsA - Replacement for GetDetails. This service makes use of the new output object ProductModel.
 • Product GetDetailsByGLNAndProductcodeA - Replacement for GetDetailsByGLNAndProductcode. This service makes use of the new output object ProductModel.
 • Product GetDetailsByGLNAndTradeItemIdA - Replacement for GetDetailsByGLNAndTradeItemId. This service makes use of the new output object ProductModel.
 • Product GetDetailsByGtinA - Replacement for GetDetailsByGtin. This service makes use of the new output object ProductModel.
 • Product GetFeaturesA - Replacement for GetFeatures. This service makes use of the new output object ProductFeaturesModel.
 • Product GetProductsForGLN - Bulk service fro retrieving all products for a specific manufacturer GLN
 • Product GetProductsForGLNAndProductcodes - Bulk service fro retrieving all products for a specific manufacturer GLN and one or more productcodes.
 • Product GetProductsForIds - Bulk service fro retrieving all products for one or more product ids.
Changed
 • Product GetDetailsA - Performance massive improved
 • TradeItem GetTradeItemsForGLN - Fixed error when no records found
 • Several functions - Fixed limitation of 20 characters input for tradeitemid's and productcode (2BA model is 35 chars)
Deprecated
 • Product GetDetails - This function is replaced by GetDetailsA.
 • Product GetDetailsByGLNAndProductcode - This function is replaced by GetDetailsByGLNAndProductcodeA
 • Product GetDetailsByGLNAndTradeItemId - This function is replaced by GetDetailsByGLNAndTradeItemIdA
 • Product GetDetailsByGtin - This function is replaced by GetDetailsByGtinA
 • Product GetFeatures - This function is replaced by GetFeaturesA

 

Version 1.5: 2015-05-18

Version 1.5 introduces the new entity "CalculationTimeStandards" to retrieve UNETO-VNI Calculation Time Standards for a product, traditem, ETIM profile, search operation and more. Please take a look at the new Calculation TimeStandards Service overview.

New
 • TradeItem GetDetailsByGLNAndTradeItemIdA- Replacement for GetDetailsByGLNAndTradeItemId. This service can now return a Calculated NetPrice, when you make use of the Online Condition Server. The service makes use of the new output object TradeItemModel
 • TradeItem GetTradeItemsForProductA - Replacement for GetTradeItemsForProduct. The service makes use of the new output object TradeItemModel
 • TradeItem GetTradeItemsForTradeItemGuidsA - Replacement for GetTradeItemsForTradeItemGuids. The service makes use of the new output object TradeItemModel
 • TradeItem GetTradeItemsForGLN - Bulk service for retrieving all tradeitems for a specific supplier GLN
 • TradeItem GetTradeItemsForGLNAndAllowancegroups - Bulk service for retrieving all tradeitems for a specific supplier GLN in combination with one ore more allowancegroups
 • TradeItem GetTradeItemsForGLNAndAllowancegroupWildcard - Bulk service for retrieving all tradeitems for a specific supplier GLN and allowancegroups starting with...
 • TradeItem GetTradeItemsForGLNAndTradeItemCodes - Bulk service for retrieving all tradeitems for a specific supplier GLN and one or more supplier trade item codes.
 • TradeItemModel - New output object model for most of the tradeitem services. Changes in output: 
  • Some decimals in the return object have become nillable.
  • Id and ProductId are now of type long.
  • Added fields Guid and ProductGuid (before Id and ProductId). 
  • Type change: OrderableIndicator from string to bool
  • Rename of fields
   • TradeItemId = SupplierTradeItemId
   • ProductCode = ManufacturersProductId 
  • Added lots of fields
 • All functions in "CalculationTimeStandards Service" - Calculation TimeStandards Service
 • Product CalculationTimeStandards - Function to retrieve product details based on the manufacturer GTIN (barcode)
 • TradeItem CalculationTimeStandards - Function to retrieve product details based on the manufacturer GTIN (barcode)
Changed
Deprecated
 • TradeItem GetDetailsByGLNAndTradeItemId - This function is replaced by GetDetailsByGLNAndTradeItemIdA. GrossPrice and NetPrice in the return object were not nullable, and therefore defaults to zero, which is not correct!
 • TradeItem GetTradeItemsForProduct  - This function is replaced by GetTradeItemsForProductA. GrossPrice and NetPrice in the return object were not nullable, and therefore defaults to zero, which is not correct!
 • TradeItem GetTradeItemsForTradeItemsGuids - This function is replaced by GetTradeItemsForTradeItemsGuidsA. GrossPrice and NetPrice in the return object were not nullable, and therefore defaults to zero, which is not correct!
 

Version 1.4: 2015-01-15

New
 •  Product DetailsByGtin - Function to retrieve product details based on the manufacturer GTIN (barcode)
Changed
 • ETIM/ProductClass Details - Added fields "GroupID" and "GroupDescription"
 • TradeItem Details (all functions) - MinimumOrderQuantity mandatory in our database, it has always a value
 

Version 1.3.4 - 1.3.5: 2014-09-26

Changed
 • TradeItem (all functions) - Added fields "PriceUnitMeasureUnitCode" and "PriceUnitMeasureUnitDescription"
 • Thumbnail TradeItem - Performance increased.
 • Product Attachments - Performance increased (direct link to objects returned)
Fixed
 • Thumbnail TradeItem - Some thumbnails are not returned.
Depricated
 • Product SearchA - Parameter featureCount. This service returns some features. To get a complete list of product features use the Product Details service.

 

Version 1.3 - 1.3.3: 2014-08-07

New
 • SelectionProfile - Returns all (active and non active) selectionprofiles for the authenticated user
 • SelectionProfile Files - Returns the generated files (downloads) for the fiven selectionprofile.
 • SelectionProfile DeleteFile - Deletes the selected file.
 • Thumbnail Supplier - Returns the supplier / manufacturer logo by the specified GLN
 • Thumbnail Product - Returns the product thumbnail for the given product
 • Thumbnail TradeItem - Returns the product thumbnail for the given tradeitem
 • Supplier List - Returns a filterable list of all suppliers 
 • Supplier Details - Returns details of a supplier by the specified GLN
 • Added support for WS-I Basic Profile (.NET 2 / asmx based proxies)
 • Added support for SSL on all ports (json, soap, soapbasic)
Changed
 • ProductClass Details - Now returns all features of the class, also the features that are not used.
 • Product SearchA, ProductFilter Features, ProductFilter Manufactures, ProductFilter Models, ProductFilter Types - parameter productClassID can now hold multiple productClassID values in the form ["EC000001","EC000002"]
 • Product SearchA, ProductFilter Features, ProductFilter Manufactures, ProductFilter Models, ProductFilter Types - add ETIM Range Type Feature as filter.
 • ProductFilter Classes - Add all ETIM feature types as input parameter. Now it is possible to find all ETIM classes on specific ETIM features.
 • Product Features - Previously only used features were returned, now all class features are returned (Value and/or valueId can be null)
 • Product Attachments - Added optional filter parameters: filterTypes and filterAttributes
 

Version 1.2.0 BETA: 2014-03-31

New
 • TradeItem ForTradeItemGuids - The replacement service for TradeItem ForTradeItemIds, which itself is now deprecated.
  • There are no changes in the interface of this service except the name.
 • TradeItem DetailsByGLNAndTradeItemId - Get all available ETIM product classes within a product search result.
Fixed
 • ProductClass Search - Documentation was missing the attribute UsageCount in the ResultObject.
Depricated
 • TradeItem ForTradeItemIds. This function is now replaced by TradeItem ForTradeItemGuids. The term tradeItemId is reserved for the supplier trade item id. The 2ba internal id is a GUID. 

Version 1.1.0 BETA: 2014-02-14

New
 • Product SearchA - The replacement service for Product Search, which itself is now deprecated.
  • Input parameter featureFilter has been renamed to featuresA. This is the filter for Alphanumeric features.
  • Extra input parameters have been added: featuresL for filtering on logical features and featureFilterN for filtering on numeric feature.
  • Input parameter filterManufacturer has been renamed to manufactures
  • Input parameter filterProductClass has been renamed to productClass
  • Extra input parameters have been added: models and types for filtering on product models and product types. 
  • Extra input parameters have been added: suppliers for filtering on Supplier GLN's
  • Extra input parameters have been added: expiredProducts, set this to true for including expired products in the search result.
 • ProductFilter Classes - Get all available ETIM product classes within a product search result.
 • ProductFilter Features - Get all available ETIM product features within a product class and product search result.
 • ProductFilter Manufactures - Get all available manufactures (brands) within a product search result.
 • ProductFilter Models - Get all available product models within a manufacture and product search result.
 • ProductFilter Types - Get all available product types within a manufacture, model and product search result.
Changed
 • Changed folder version "1.0" to "1", because same major version number will always be backwards compatible.
Depricated
 • Product Search. This function is now replaced by Product SearchA.

Version 1.0.0 : 2013-10-24

Initial release