De toekomststrategie van 2BA

Next step tot data-awareness!

Al sinds 2004 is het verzamelen, valideren en distribueren van geclassificeerde en gekoppelde product- en prijsinformatie de kern van de dienstverlening van 2BA. Deze diensten worden met name verleend ten behoeve van fabrikanten, groothandels, bouw- en installatiebedrijven, machinebouwers en system integrators.

Dankzij het internet biedt 2BA de mogelijkheid om niet alleen complete leverancierscatalogi over te halen maar ook om, op basis van de ETIM-productclassificatie, heel gericht naar producten te zoeken, de leveranciers hiervan te selecteren en productdata hiervan over te nemen.

Uiteraard staat 2BA niet stil en richt zij zich inmiddels ook op andere sectoren en diensten. De toekomststrategie van 2BA is aan de hand van vijf  V ’s uitgewerkt:
 
 1. Verbeteren
 2. Verbreden
 3. Verdiepen
 4. Vernieuwen
 5. Verbinden

Verbeteren

Hiermee wordt bedoeld het continu bezig zijn om de kwaliteit van de aangeleverde product- en handelsdata in de 2BA database voor de afnemers zo hoog mogelijk te laten zijn. Zo wordt deze kwaliteit door 2BA inmiddels per leverancier inzichtelijk gemaakt met behulp van zowel een grafische ‘radar-view’ alsook afgezet tegen de specifieke behoeftes van bepaalde afnemerscategorieën, zoals gedefinieerd binnen het 2BA Data Label. Oftewel: Hoe meer aangeleverde productdata tegemoet komt aan de wensen van de diverse soorten afnemers, des te hoger de labelscore. Deze score wordt per onderdeel uitgedrukt in drie categorieën, te weten +, ++ en +++ (= maximale score). 


Verbreden

Bij het verbreden wordt (vrijwel) dezelfde productdata breder toegepast. Fabrikanten die veel tijd in hun productdata steken krijgen hierdoor steeds meer waar voor hun geld.

Belgische markt

OMDS

Inmiddels stelt 2BA haar datadistributie platform ook beschikbaar voor de Belgische markt en wel onder de naam InstallData. Hiermee faciliteert 2BA de datapool voor de Federation Sanitair and Heating (FESAH). Het Belgische InstallData kent vooralsnog een aantal wezenlijke verschillen met 2BA in Nederland, te weten:

 • Deze datapool beperkt zich tot de data-uitwisseling tussen fabrikant en groothandel.
 • InstallData beperkt zich tot het WTB- (werktuigbouwkundige) segment.
 • Installateurs zijn derhalve (nog) geen data-afnemers.
 • Contracten voor deelname aan InstalData lopen via de FESAH. 2BA faciliteert alle verdere activiteiten.
 • Bij het ontbreken van een Belgische ETIM vestiging biedt 2BA voor de Belgische markt ook de ETIM (classificatie) diensten aan.
Maritieme sector

OMDS

In 2017 heeft OMDS (One Maritime Data Standard, stuurgroep voor uniform artikelbeheer binnen de maritieme sector bestaande uit vertegenwoordigers van Royal IHC, Damen Shipyards Group, Royal Boskalis Westminster en Koninklijke Van Oord) gekozen voor 2BA als platform voor de beoogde standaardisering en digitalisering van product- en prijsinformatie binnen de maritieme maakindustrie. Speciaal voor deze bedrijfstak zijn binnen het ETIM classificatiemodel een aantal specifieke productklassen en -kenmerken toegevoegd.

Initiatiefnemers:

Initiatiefnemers UOB

Het toepassen van uniforme data via 2BA biedt dus voortaan ook voor de supply chain binnen de maritieme bedrijfstak belangrijke voordelen, namelijk:

 • Het vinden van onderdelen aan boord wordt eenvoudiger door toevoeging van de ETIM classificatie
 • Het bestellen van onderdelen wordt minder foutgevoelig middels unieke nummering (GTIN en/of GLN met productnummer)
 • Het verzenden van artikelen verloopt sneller door beschikbaarheid van (internationale) logistieke gegevens
 • Het ontwerpen van nieuwe schepen kan worden versneld en waar mogelijk verbeterd
 • Gestandaardiseerde en geclassificeerde productdata levert een belangijke bijdrage aan de realisatie van de ‘digital twin’ (gedetailleerde tekening van de scheepsinstallaties)
 • De weerbaarheid van de sector tegen aanpassingen in de wet- en regelgeving wordt groter

Inmiddels worden dan ook vanuit 2BA steeds meer contacten onderhouden met scheeps- en jachtbouwers, werven, rederijen, fabrikanten, groothandels, systems integrators, installateurs én software leveranciers binnen de maritieme maakindustrie.

Water- en hoogheemraadschappen en drinkwaterbedrijven

Tenslotte hebben zich een aantal water- en hoogheemraadschappen en partijen op het gebied van drinkwater als data-afnemer bij 2BA aangemeld. Ook de activiteiten voor zowel de vraag- als aanbodzijde van deze sectoren worden door 2BA als strategisch beschouwd en worden dan ook stap voor stap nader uitgebouwd.


Verdiepen

Open Uniforme Objecten BibliotheekBij verdiepen graven we een spa dieper met meer gegevens rond hetzelfde product. De fabrikant moet hier dus meer data aanleveren om zijn producten ook in andere domeinen / processen (bijvoorbeeld de 3D CAD wereld) direct toepasbaar te maken. Zoals vermeld in de inleiding verleent 2BA haar diensten aan met name installatiebedrijven, machinebouwers en systems integrators. Naast een aantal nieuwe markten (zie boven) verdiept 2BA zich continu verder in deze haar vertrouwde omgevingen en doet dit onder andere met de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). 2BA is namelijk, als medebedenker van ETIM-MC (Modeling Classes) en het bijbehorende UOB-concept, als participant, financier én ontwikkelaar zeer nauw betrokken bij het tot volle wasdom komen van de UOB.

Initiatiefnemers:

Initiatiefnemers UOB

Dóór de sector en vóór de sector

De open Uniforme Objecten Bibliotheek wordt ontwikkeld dóór en vóór de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard Bouw en Techniek) en 2BA zijn de grote technisch dienstverleners en belangrijke fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. 2BA neemt als databedrijf de exploitatie van de objectenbibliotheek op zich en werkt voor de technische ontwikkelingen nauw samen met CIC (Cadac Itannex Cooperation).
BIM-experts en engineers van verschillende installatiebedrijven hebben samen met productexperts van fabrikanten bepaald aan welke voorwaarden de bibliotheek en de software moeten voldoen. Unieke voorwaarde is dat de UOB een open platform is. Open staat daarbij voor fabrikant- en software-onafhankelijk.


Vernieuwen

2BA is voor 90 procent gebaseerd op IT technologie en bestaat daarin uit verschillende serverdomeinen. Deze worden uiteraard continu onderhouden volgens de laatste stand der techniek. Maar ook worden deze voor de langere termijn periodiek geheel herbouwd. Bijvoorbeeld omdat bestaande technieken worden uit-gefaseerd en/of op termijn niet langer voldoen aan de eisen van 2BA.


Verbinden

2BA onderhoudt nauwe contacten met een steeds groter aantal branchepartijen. Hierbij staat een open communicatie en een optimale samenwerking steeds centraal ten behoeve van de relaties van 2BA. Een aantal namen: Techniek Nederland, ISSO, CRG, STABU, BIMregisterKetenstandaard Bouw en Techniek, ETIM International, GS1, FME, Open UOB, FESAH, OMDS, NMT, ETG, TGF, ETIC en DGC.

2BA PARTNERS

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is KetenstandaardLogo2023.gif


Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.