De geschiedenis van 2BA

Begin jaren negentig ontwikkelde Uneto, als toenmalige branchevereniging voor elektrotechnische installateurs, een informatiemodel voor het elektrotechnisch installatiebedrijf. Dit zogenaamde ETIM-model was de basis voor de ontwikkeling van een uniform artikelbestand.

ETIM, de spil waar alles om draait

Dit centrale artikelbestand moest installatiematerialen bevatten met onderscheidende (veelal technische) kenmerken, maar ook met daaraan gekoppelde handelsgegevens. Zoals men toen al begreep is één centraal artikelbestand immers vele malen efficiënter dan wanneer leverende en verwerkende bedrijven zélf hun artikelbestanden zouden gaan bijhouden. De basis voor zo’n centraal en uniform bestand werd een weldoordachte classificatiestructuur. Dit werd uiteindelijk het huidige ETIM model. Een model overigens, dat inmiddels ook internationaal door diverse branches en bedrijfssectoren is geaccepteerd, zelfs tot ver buiten Europa. Hierdoor is de oorspronkelijke betekenis van ETIM (Elektrotechnisch Informatie Model) inmiddels veranderd in ETIM Technisch Informatie Model.

OMDS
 
 

Samen sterk!

Aan het eind van de jaren negentig begon ook de werktuigbouwkundige installatiesector onder toezicht van de toenmalige branchevereniging VNI met een eigen artikelclassificatie en wel via de Stichting MECIM-beheer. Daarbij koos men eveneens de uitgangspunten van het ETIM-model. Op een bepaald moment (onder meer door de fusie van Uneto en VNI, inmiddels Techniek Nederland) hebben de beide organisaties hun activiteiten op elkaar afgestemd. De E-sector had toen al G@BI opgericht, een organisatie die inmiddels al het artikelbestand exploiteerde. In de W-sector was echter nog geen exploitatiemodel aanwezig. Op 28 februari 2004 werd definitief besloten dat een nieuwe onderneming, 2BA B.V., met uitsluitend branchepartijen als aandeelhouders, het beheer en de exploitatie van het artikelbestand voor de totale installatiebranche voor haar rekening zou gaan nemen. Daarna is het hard gegaan met 2BA. Zo werd de product- en handelsinformatie uit de 2BA datapool al snel ook via het internet ontsloten. Hiermee werd het einde ingeluid van het tijdperk waarin deze informatie nog in bestandsvorm via CD-ROM’s aan de abonnees werd verspreid.

Geavanceerde ‘Unifeed’ zoekmachine

Zo werd al snel dankbaar gebruik gemaakt van de toenemende mogelijkheden van het internet. Dankzij de ontwikkeling van de ‘Unifeed’ zoekmachine werd de gebruiker de mogelijkheid geboden om voortaan ook online, dus ‘realtime’ naar artikelinformatie binnen de 2BA datapool te zoeken. Dit heeft er onder andere toe geleid dat deze 2BA zoekmachine of de onderliggende webservice vandaag de dag een onmisbaar onderdeel is binnen nagenoeg alle ERP systemen, zoals deze vandaag de dag bij installateurs in gebruik zijn.

Online Conditie Server

Eveneens gebruik makend van de mogelijkheden van het internet werd de Online Conditie Server (OCS) geannonceerd. Een zeer goed door 2BA beveiligde online omgeving, waarbinnen de individuele prijs- en kortingsafspraken voor de afnemer kunnen worden opgeslagen. Dankzij de OCS kan de installateur hierdoor niet alleen zijn netto prijzen, maar in veel gevallen zelfs ook de beschikbare voorraad van het geselecteerde product bij de groothandel inzien.

Calculatietijdnormen van Techniek Nederland

Ook werden door 2BA (waar mogelijk) slimme koppelingen gemaakt tussen de ETIM productklassen en de Calculatietijdnormen, zoals opgesteld door Techniek Nederland. Dankzij deze koppeling kan een calculator bij het opvragen van een product uit 2BA, naast de nettoprijs, óók direct de bijbehorende montage- c.q. installatiekosten berekenen. Hiertoe worden de genormeerde montagetijden per eenheid verwerkbaar product vermenigvuldigd met het gecalculeerde aantal producteenheden en het kostprijs uurtarief van het betreffende bedrijf.

Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB)

Als meest recente ‘wapenfeit’ verdient de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) zeker bijzondere aandacht als nieuw en baanbrekend CAD-platform voor de installatiebranche. Naast 2BA zijn de belangrijkste initiatiefnemers van de UOB: Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM Nederland (via Ketenstandaard Bouw en Techniek), grote dienstverleners en belangrijke fabrikanten. Door middel van de UOB kan nu rechtstreeks vanuit de productdatabase van 2BA geselecteerde, specifieke productdata automatisch worden gekoppeld aan door UOB voorgedefinieerde, generieke 3D template CAD objecten. Hierdoor worden belangrijke efficiencyvoordelen voor de modelleur behaald, worden faalkosten drastisch teruggedrongen en wordt gegevensopslag conform het Bouw Informatie Model (BIM) sterk bevorderd. 

2BA PARTNERS

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is KetenstandaardLogo2023.gif


Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.