ETIMxChange

ETIMxChange is de allereerste standaard voor de uitwisseling van product – en handelsgegevens die volledig wordt beheerd door ETIM International en haar gemeenschap, met de focus op mondiaal gebruik. ETIMxChange is gebaseerd op de European Master Data Guidelines (EMDG) rekening houdend met nationale uitwisselstandaarden zoals DICO, BMEcat en FAB-DIS). Het uitwisselingsformaat is gebaseerd op JSON, inclusief JSON-schema voor validatie.

Actuele versie: 1.0 (release 2024-02-19)

 • Vereenvoudigde structuur in JSON die logisch is gegroepeerd, gebaseerd op meerdere nationale uitwisselingsstandaarden.
 • Generieke opbouw van productgegevens met onderliggende verschijningsvormen; ofwel artikelen
 • Inclusief datastructuur voor het transporteren van milieudata zoals LCA-gegevens in alle fasen van de levenscyclus.
 • De structuur biedt de mogelijkheid omschrijvingsvelden meertalig te communiceren.
 • Compatibel met de nieuwste ETIM-MC-structuur, inclusief verbindingstypen ten behoeve van de Uniforme Objecten Bibliotheek.
 • Het heeft een zeer flexibele structuur voor allerlei methoden voor het uitwisselen van verpakkingshiërarchiegegevens.

De volledige documentatie van ETIMxChange 1.0 treft u aan in de downloadsectie van ETIM International.

Planning implementatie 2BA

Gezien de impact op het 2BA datamodel en planning is de implementatie gefragmenteerd in:

 • Import fase 1 | 14 mei 2024

  1. Import beperkt tot huidige 2BA datamodel + subtree LcaEnvironmental
  2. Schema validatie nog niet beschikbaar

 • Import fase 2 | medio juni 2024

  1. Import selectie nieuwe velden en gerelateerde codelijsten

  2. Schema validatie nog niet beschikbaar

 • Import fase 3 | medio juni 2024

  1. Validatie Schema

 • Export | 9 juli 2024

Mapping vs. datamodel

2BA conformeert de datapool volgens de Nederlandse standaarden van Ketenstandaard Bouw en Techniek. De ondersteunde uitwisselingsformaten worden toegewezen aan de interne velden van het datamodel. Sommige interne velden kunnen afwijken van de lengte of het type zoals beschreven in de richtlijn van de uitwisselformaten. We creëren zoveel mogelijk duidelijkheid, maar er kunnen verschillen zijn, uitzonderingen worden vermeld in de mapping

Validatie

Er is nog geen validatiemogelijkheid beschikbaar.

Bestandsnaam

Ter herkenning van het formaat dient of de term ETIM_XCHANGE of ETIMxChange in de bestandsnaam opgenomen zijn. Wanneer deze term ontbreekt dan zal de dataset niet door de importroutine herkend worden.

Land specifieke elementen

Het kan voorkomen dat een land heeft meer velden nodig heeft dan oorspronkelijk beschikbaar in de ETIMxChange structuur. De ETIMxChange Country Specific Guideline bevat duidelijke voorbeelden hoe u deze in uw databestand kunt definiëren. Gebruik de CSItemCharacteristics velden zoals gedefinieerd in de ETIM richtlijn paragraaf 3.13 vanaf pagina 50.

NL CHARACTERISTICNameExplanation
NL_002-1DIN-number
NL_002-2ISO-number
NL_007Delivery time
NL_011Buying group
NL_012Orderable indicator
NL_014Fragile on package
NL_015Best before date on package
NL_016-1Cuttable indicator
NL_016-2Maximum cutting length
NL_018Code VAT rate
Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.