Het ETIM classificatiemodel

Wat is ETIM?

ETIM logo ETIM staat voor ETIM Technisch Informatie Model. De ETIM productclassificatie is een internationale logische standaard voor een eenduidige rubricering van (technische) producten in verschillende klassen, waarbij de bijhorende producteigenschappen binnen de klasse kunnen worden vastgelegd. Dit is mogelijk voor kenmerken, eenheden en grenswaardes die op een taalonafhankelijke manier zijn beschreven. Elke klasse-omschrijving kent meerdere synoniemen waarop gezocht kan worden. Hierdoor wordt het vinden van het juiste product voor gebruikers veel eenvoudiger.

Productclassificatie voorkomt spraakverwarringen en vergissingen en maakt het mogelijk de producten op een standaard manier te identificeren en de technische- en handelsgegevens hiervan elektronisch uit te wisselen tussen diverse partijen. ETIM is hét standaard classificatiemodel voor de installatie-, bouw-, maritieme en gereedschappensector.

 

De ETIM classificatie wordt inmiddels toegepast in de volgende landen:

 • Canada
 • Finland
 • Mexico
 • Oostenrijk
 • Slowakije
 • Denemarken
 • Frankrijk
 • Nederland
 • Polen
 • Spanje
 • Duitsland
 • Italië
 • Noord-Amerika
 • Portugal
 • Zweden
 • Engeland
 • Litouwen
 • Noorwegen
 • Slovenië
 • Zwitserland
 • Australië
 • Nieuw Zeeland
     

De belangrijkste voordelen:

 • Verhoging van datakwaliteit, omdat data op een uniforme manier wordt vastgelegd
 • Minder foutieve bestellingen, waardoor faalkosten worden geminimaliseerd
 • Meer efficiënte communicatie, omdat iedereen altijd over dezelfde data spreekt
 • Voorkomen van dubbel werk, omdat data maar één keer wordt ingevoerd
 • Medium- en fabrikantneutraal, waardoor data probleemloos uitwisselbaar is
 • Geclassificeerde producten zijn in meerdere talen beschikbaar
Productklassen

De ETIM productclassificatie is een logische en eenduidige rubricering van producent in verschillende klassen. Daarbij worden de selectieve producteigenschappen in de klasse vastgelegd. Dit is mogelijk door gebruik te maken van productklassen, kenmerken (waarden), eenheden en ranges die op een standaard manier zijn beschreven. Ook kent elke klasse diverse synoniemen (zoals bijvoorbeeld: leiding, buis of pijp). Hierdoor wordt zoeken van het juiste product voor gebruikers heel eenvoudig.

Productkenmerken en waarden

Een kenmerk beschrijft een eigenschap van een product, zoals bijvoorbeeld het soort materiaal waarvan het is gemaakt, de afmetingen of de kleur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke, numerieke en logische kenmerken. Bij alfanumerieke kenmerken is er de keuze tussen een vaste rij mogelijke waarden (bijvoorbeeld kleur = groen, geel, rood, enz.). Numerieke kenmerken vragen naar een getalswaarde met een bepaalde eenheid, zoals bijvoorbeeld de lengte in millimeters. Een logisch kenmerk daarentegen geeft alleen de keuze ja/nee.

Nationale kenmerken

Vanaf ETIM 8.0 is het mogelijk om nationale kenmerken op te nemen in een klasse. Een nationaal kenmerk is een kenmerk dat expliciet alleen relevant is voor één land. In veel gevallen zal dit gaan om keurmerken. Denk hierbij voor Nederland aan KIWA, KOMO of GASTEC keur.

Voor gedetailleerd inzicht, raadpleeg de Classificatie Management Tool van ETIM International.

ETIM MC (Modeling Classes)

In 2016 is het ETIM model voor Nederland uitgebreid met geometrische kenmerken, de zogenaamde Modelling Class (MC) waarden. Oftewel: de maatgegevens van een product. Zoals bijvoorbeeld de lengte, breedte, diameter of de wanddikte van een koppelstuk. Door toevoeging van deze extra gegevens kan binnen een CAD programma een 3D-representatie van een object gemaakt worden met een directe koppeling naar de op het object aansluitbare producten uit de 2BA datapool.

ETIM Deelnemer worden

Voor installerend Nederland is goede en gestandaardiseerd leesbare data essentieel. Daarom stimuleert 2BA al sinds jaar en dag het gebruik van ETIM. In praktische zin, maar met het 2BA & ETIM COMBI-contract ook in financiële zin. Dit combinatie contract biedt u, tegen sterk gereduceerd tarief, de reguliere (data)diensten van 2BA én de vele voordelen van het ETIM Lidmaatschap. U wilt toch ook meebeslissen over hoe uw producten wereldwijd vindbaar zijn?

Als ETIM deelnemer:
 • krijgt u toegang tot de Nederlandse vertalingen van de ETIM classificatie
 • kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van de ETIM standaard
 • krijgt u inspraak in het beheer van de klasse definities. Dit kan via deelname aan commissies en door individuele verzoeken. Via de classificatiecommissie kunt u ook internationaal invloed uitoefenen op het onderhoud en het beheer van de classificatie in relatie tot uw producten
 • krijgt u toegang tot de ETIM kennisbank, tot handige applicaties zoals ETIM UP en kunt u gebruikmaken van de supportafdeling. De ETIM adviseurs van Ketenstandaard Bouw & Techniek helpen u graag verder
 • Als ETIM deelnemer krijgt u ook toegang tot de internationale Classification Management Tool van ETIM International (ETIM CMT). Hierin kunt u de klassen en hun (3D) kenmerken opzoeken, nagaan welke wijzigingen er zijn geweest en welke voorstellen voor wijziging er worden besproken
 • Met uw deelname versterkt u de invloed van Ketenstandaard op de belangenbehartiging van uw organisatie en de Nederlandse Bouwtoelevering binnen ETIM International.
 • ETIM Classificatiecommissies

  Iets kan pas een standaard zijn als deze door een gemeenschap wordt aanvaard. Inspraak en draagvlak zijn belangrijke pijlers van de Internationale ETIM standaard. De ETIM Commissies zijn het ‘voorportaal’ van het internationale ETIM Technical Comité. Het ETIM Technical Comité is eindverantwoordelijk ten aanzien van de ETIM classificatie. ETIM Nederland heeft één zetel binnen dit comité. Per deelnemend ETIM land zijn er voor verschillende domeinen ETIM commissies actief. De leden, bestaande uit productspecialisten van fabrikanten en groothandels vertegenwoordigen het algemeen belang van elk domein.

  Lees meer

ETIM versies

Het ETIM model is continu aan ontwikkeling onderhevig. Updates vanuit ETIM International worden dan ook in de vorm van officiële releases aan haar gebruikers beschikbaar gesteld. Een officiële release wordt iedere twee jaar door ETIM International uitgebracht. Maar omdat bepaalde marktpartijen vaak snel aan de slag moeten met nieuw geannonceerde ETIM klassen en/of kenmerken stelt ETIM haar nieuwe versies dagelijksbeschikbaar. Dus vooruitlopend op de eerstvolgende nieuwe officiële versie. Dit noemen we dan ETIM Dynamisch.

Een dynamische of tussenliggende ETIM-release bevat alle klassen die al zijn gepubliceerd of de status ‘klaar voor publicatie’ hebben op het moment van exporteren. Of het nu gaat om nieuwe of gewijzigde bestaande klassen. Om de verschillen met de huidige officiële ETIM-release aan te geven, markeren we ze met wijzigingscodes. Houd er rekening mee dat een dynamische release nog steeds de volledige officiële release bevat, inclusief de klassen, functies en waarden die ‘getagd’ zijn om te worden verwijderd in de volgende officiële release.

Lees meer 

Ketenstandaard Bouw en Techniek

ETIM logoStichting Ketenstandaard Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor het beheer van ETIM in Nederland. Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek  is een samenwerkingsinitiatief van alle partijen in de handelskolom: installateurs, bouwers, groothandels en fabrikanten met als doel het bereiken van uniforme datacommunicatie in de betrokken sectoren. De Stichting wordt gedragen door partijen uit alle geledingen van de bouwkolom: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Fedet, FME, HIBIN/VVNH, NL Ingenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Vertaz en VNG. Daarnaast werkt het platform samen met tal van partners, waaronder een honderdtal softwarepartijen en natuurlijk 2BA.

ETIM, Ketenstandaard en 2BA: Een ijzersterke combinatie!

Vanuit de basis is de structuur van de 2BA database volledig afgestemd op het ETIM productclassificatie model. En dat bewijst zich elke dag weer bij de duizenden data-afnemers én leveranciers welke aan 2BA deelnemen. Zo kan er, dankzij deze doordachte database structuur, door installatiebedrijven steeds razendsnel in miljoenen datarecords worden gezocht naar producten en daaraan gerelateerde (groot-) handelsinformatie.

Maar ook leveranciers zélf ondervinden volop het gemak van 2BA en de ETIM productclassificatie. Bijvoorbeeld het door fabrikanten op gestructureerde wijze vastleggen van de technische en geometrische eigenschappen van eigen producten. Vervolgens maken groothandels en afnemers dankbaar gebruik van productinformatie van de fabrikant. Doordat de productdata geclassificeerd beschikbaar is, kunnen de groothandels deze zoekstructuur ook aanbieden via hun website of toepassen in de catalogus en kunnen installateurs op hun beurt efficiënt de nodige artikelen zoeken, vinden, bestellen en toepassen tijdens ieder relevant werkproces.

 Leaflet ETIM

2BA PARTNERS

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.