Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

You need a valid Access Token before accessing the 2BA web services.

  1. one time: Acquire the Refresh- and Access Token using OAuth2 Flow1 (Resource Owner Password Credentials Grant) or OAuth2 Flow2 (Authorization Code). Store the Tokens.
  2. continuously: Only(!) retrieve the access token if expired using the Refresh Token service (Refresh Access Token Service). Store the Access Token.
  3. Invoke the desired service, supplying the Access Token in the request header:

C# code example


private void GetProductJson() { var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(GlobalVariables.ResourceServer + "/json/product/details/" + this.txtGTIN.Text); request.Method = "GET"; request.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + _accessToken); var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); // Use your own preferred JSON parser here. XmlReader reader = JsonReaderWriterFactory.CreateJsonReader(response.GetResponseStream(), new XmlDictionaryReaderQuotas()); var root = XElement.Load(reader); // The fields we'd like to extract var id = root.XPathSelectElement("//ID"); var manufacturerGLN = root.XPathSelectElement("//ManufacturerGLN"); var manufacturerName = root.XPathSelectElement("//ManufacturerName"); txtId.Text = (id == null) ? null : id.Value; txtManufacturerGLN.Text = (manufacturerGLN == null) ? null : manufacturerGLN.Value; txtManufacturerName.Text = (manufacturerName == null) ? null : manufacturerName.Value; }