2BA, óók voor de maritieme sector

OMDS en 2BA:
Samen op weg naar optimale efficiency in de maritieme supply chain

maritiem example small

In 2017 zijn Royal Boskalis Westminster, Damen Shipyards Group, Royal IHC en Koninklijke Van Oord een initiatief gestart om te komen tot een uniforme standaard voor maritieme onderdelen en artikelen.

Dit initiatief heeft een datastandaard opgeleverd die binnen de maritieme maakindustrie steeds verder wordt geïmplementeerd. We spreken hier over de ‘One Maritime Data Standard’, kortweg OMDS genaamd.

Lagere kosten en hogere efficiency

OMDS is gericht op verlaging van faalkosten en de kosten van supply chain management door middel van een uniforme vastlegging en uitwisseling van product- en handelsgegevens.

OMDS

2BA als data-uitwisselingsplatform

De werkgroep OMDS heeft hierbij gekozen voor het data-uitwisselingsplatform van 2BA. Voor de maritieme industrie biedt dit platform een uniforme en geautomatiseerde uitwisseling van geclassificeerde product- en prijsinformatie tussen leveranciers en ‘verwerkers’, zoals o.a. scheeps- en jachtbouwers, system integrators, installatiebedrijven en machinebouwers. Sinds 18 januari 2019 is 2BA dan ook hét officiële portaal voor de elektronische uitwisseling van product- en aanverwante handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme maakindustrie.

  DATA
LEVERANCIERS
  MERKEN VAN
FABRIKANTEN
  SOFTWARE
LEVERANCIERS
  UNIFORME
& ACTUELE ARTIKELEN
  UNIFORME
& ACTUELE PRODUCTEN

Extra voorzieningen in 2BA

Speciaal voor deze bedrijfstak is de productinformatie binnen de 2BA datapool uitgebreid met een aantal specifieke rubrieken welke voor deze sector van groot belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het land van herkomst, safety data sheets, specifieke export- en importgegevens en overige douane-informatie. 

De belangrijkste voordelen:

Het toepassen van uniforme data via 2BA biedt voor de maritieme bedrijfstak de volgende belangrijke voordelen:

 • Het vinden van onderdelen voor schepen wordt eenvoudiger door toevoeging van een ETIM classificatie
 • Het bestellen van onderdelen wordt minder foutgevoelig dankzij het gebruik van unieke identificatie barcodes
 • Hierdoor worden faalkosten teruggedrongen
 • Het verzenden van artikelen verloopt sneller door beschikbaarheid van (internationale) logistieke gegevens
 • De ontwerp- en bouwproces van nieuwe schepen kan worden verbeterd
 • De weerbaarheid van de sector tegen aanpassingen in de wet- en regelgeving wordt groter
 • Verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme maakindustrie als geheel

Binnen IHC bestaat de behoefte om de benodigde parts, inclusief de bijbehorende productinformatie, eenvoudig te kunnen vinden en te bestellen.

“Als onderneming bevinden we ons vanuit de projecten en diensten vaak tussen de leverancier en onze klant. Het is daarom het extra belangrijk om efficiënt aan de klantbehoefte te kunnen voldoen. Deelname aan One Maritime Data Standard betekent vooral een meerwaarde in de volledigheid van informatie en efficiëntie.”

Salam Albaz, Manager Procurement bij Royal IHC

Het 2BA Maritiem Cluster: Samen sterk!

Het totale 2BA deelnemersbestand bestaat uit duizenden leveranciers, afnemers en software partners. Dankzij de toenemende bekendheid van OMDS (One Maritime Data Standard) binnen deze sector kent de 2BA datapool ook vanuit de maritieme maak- en onderhoudsindustrie een toenemend aantal abonnees, zowel binnen de vraag- als aanbodzijde.

Logisch, want door het uitwisselen van uniforme product- en handelsdata wordt de efficiency ook binnen de maritieme supply chain sterk bevorderd en worden faalkosten drastisch teruggedrongen. Indirect levert het gebruik van de 2BA datapool dan ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw en -onderhoudssector als geheel.

Wilt u weten welke maritiem-georiënteerde bedrijven al gebruik maken van de 2BA datapool? Download het actuele overzicht van deelnemende partijen binnen het ‘2BA Maritiem Cluster’.

2BA, hét centrale productbestand voor en door uw branche

2BA beheert de centrale en neutrale datapool voor het gecontroleerd en digitaal uitwisselen van productgegevens tussen leverancier en afnemer op basis van de internationale ETIM standaarden. De productgegevens van de fabrikant, importeur en/of agent worden hierin dan ook gecontroleerd en geclassificeerd opgenomen. En waar van toepassing kan door de leverende groothandel(s) aanvullende handelsinformatie aan een uniek fabrikantproduct worden gekoppeld.

Binnen onze datapool houden fabrikanten, agenten, importeurs én groothandels hierdoor dus product- en handelsgegevens voor de gehele keten zelf continu compleet en actueel. Geen wonder dat vandaag de dag al meer dan 2.000 installatie- en montagebedrijven en ruim 150 groothandels dagelijks dankbaar gebruik maken van product- en prijsinformatie uit de 2BA datapool!

  INSTALLATEURS
WERKNEMERS
  DEELNEMERS ACTIEF
IN DE MARITIEME SECTOR

Wie gebruiken zoal productdata uit 2BA?

 Inkopers

 Groothandels

 Installateurs

 Adviesbureaus

 Importeurs

 Modelleurs

 Engineers

 Tekenaars

 Calculators

 Magazijnbeheerders

 Onderhoudsbedrijven

 Werkvoorbereiders

Datavalidatie 

Om datakwaliteit te waarborgen zijn er binnen 2BA diverse controles mogelijk op product- en handelsgegevens, zoals:

 • validatie op basis van gebruik van valide berichten (uitwisselbestanden)
 • validatie op inhoudelijke velden zoals bijvoorbeeld GTIN en ETIM classificatie
 • validatie op basis van historie (zowel automatisch als handmatig)
 • validatie op basis 3D gedefinieerde objecten (ETIM-MC/UOB)
 • Rapportage via het Data Label

Hoe bereiken fabrikanten en groothandels hun afnemers via 2BA?

Product- en bijbehorende handelsgegevens kunnen vanuit de 2BA datapool via periodieke downloads in de software van scheepsbouwers, installatie- en montagebedrijven worden ingelezen. Daarnaast ondersteunt een groeiend aantal softwarepartijen de door 2BA ontwikkelde Unifeed zoekmachine en webservices. Hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn/haar eigen software online te zoeken in de 2BA datapool en de geselecteerde producten hierin direct over te nemen. Ook hier biedt de filtermogelijkheid op ETIM productklassen en/of kenmerken een belangrijk handvat om steeds snel tot het juiste product te komen.

Het ETIM model: Bewezen basis voor optimale efficiency

OMDS

Het ETIM classificatiemodel is dé manier om producten op een eenduidige manier te rubriceren en te voorzien van technische kenmerken. Groothandels kunnen op hun beurt van de geclassificeerde productdata van fabrikanten gebruik maken. Bijvoorbeeld voor hun ERP systeem, website of (print) catalogus. Maar natuurlijk ook om hun product-gerelateerde handelsinformatie te publiceren via 2BA. Voor de groothandel is het dan ook ideaal als ze niet zélf alle fabrikanten hoeft te benaderen, maar de data van één centrale plek kan halen. Namelijk uit de datapool van 2BA. Hierdoor kan de groothandel zich richten op haar eigen kerntaken.

Ook geïnteresseerd?

Maak vrijblijvend een account aan waarna een medewerker van 2BA contact met u zal opnemen om een bezoekafspraak in te plannen. Tijdens dit gesprek worden al uw vragen beantwoord en komen alle voor u relevante mogelijkheden van 2BA aan bod. 

 Aanmelden

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.