2BA Nieuws

Het laatste 2BA Nieuws

Datakwaliteit

Uw product- en handelsdata steeds op koers

quality example smallHet Label Datakwaliteit is een handig hulpmiddel bij het meten en optimaliseren van product- en handelsinformatie binnen de 2BA datapool. Waardoor afnemers deze informatie op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen vinden en in hun processen kunnen verwerken.

Gezamenlijk naar steeds hogere datakwaliteit!

De doelstelling van 2BA luidt: 'Het verzamelen, valideren, beheren en distribueren van product- en aanverwante handelsdata van hoge kwaliteit voor diverse marktsegmenten zoals de installatiebranche, de bouw, system integrators, machinebouwers en de maritieme sector'. Kernpunt bij deze doelstelling is het begrip 'datakwaliteit'.

Door de diverse toepassingsmogelijkheden is de term 'datakwaliteit' een vrij breed begrip. Niet iedereen gebruikt immers product- en handelsdata op dezelfde wijze. Zo stellen installateurs, die de data gebruiken als basis voor het logistieke proces (order, orderverwerking en facturering), andere kwaliteitseisen aan data dan bedrijven die het bestand gebruiken voor bijvoorbeeld ontwerp en technische berekeningen. Daarnaast stellen leveranciers die de data inzetten voor het samenstellen van (elektronische) catalogi en/of webwinkels wéér andere kwaliteitseisen.

Raadpleeg daarom het overzicht Databehoefte datapooling om een goed beeld te krijgen van de criteria waaraan uw product- en/of handelsdata voor úw afnemers dienen te voldoen.

Databehoefte van uw afnemers
De behoefte aan kwalitatief hoge product- en handelsdata wordt alsmaar groter. De binnen de keten verschillende partijen hebben ook Verschillende databehoeften. 2BA heeft een matrix opgesteld aan de hand van de databehoefte van uw afnemers.
Validatie door 2BA

Om de kwaliteit van de aangeleverde data te kunnen waarborgen zijn er binnen 2BA diverse controles mogelijk op de product- en handelsgegevens, zoals validatie op basis van:

  • gebruik van valide berichten (uitwisselformaten);
  • inhoudelijke velden zoals bijvoorbeeld het Global Trade Item Number (GTIN);
  • historie (zowel automatisch als handmatig);
  • 3D gedefinieerde objecten (ETIM-MC/UOB).
PIM systeem als basis

Voor het op de juiste wijze beheren en aanleveren van uw product- en handelsdata wordt het gebruik van een Product Information Management (PIM) systeem sterk aanbevolen. Naast het classificeren en invoeren van de betreffende ETIM productkenmerken stelt een PIM systeem u ook in staat om uw productdata via een juist, uniform uitwisselformaat aan te kunnen aanleveren. Daarnaast kan een PIM systeem u ook een efficiënte dienst bewijzen in combinatie met uw ERP systeem. De PIM-partners van 2BA adviseren u graag over de mogelijkheden.

Ondersteuning

Het uitgangspunt bij datadistributie via 2BA is dat de verantwoordelijkheid voor uw data volledig bij u als leverancier ligt. Het is immers úw data! Gezien het branchebelang staat u er natuurlijk niet alleen voor. Naast het aanstellen van een vast aanspreekpunt heeft 2BA voor u een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan ondersteunt per (data)categorie welke data er op dat moment verwacht wordt door de branche.

Het 2BA Label Datakwaliteit

Het Label Datakwaliteit is een handig hulpmiddel bij het meten en optimaliseren van product- en handelsinformatie binnen de 2BA datapool. Waardoor afnemers deze informatie op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen vinden en in hun processen kunnen verwerken.

Vanuit 2BA zijn er diverse tools beschikbaar om tot hoge(re) datakwaliteit te komen. Aan de hand van de resultaten van deze tools kunt u uw product- en/of handelsdata waar nodig verbeteren. Zodat zowel de afnemers van uw data als uw eigen organisatie hier profijt van hebben.

Verwerkingsrapport

In verband met de complexiteit van de data zijn er diverse controles opgesteld welke tijdens iedere datalevering aan 2BA automatisch worden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden na iedere levering samengevoegd in een verwerkingsrapport. Dit rapport biedt de mogelijkheid om eventuele fouten en/of onvolkomenheden in uw data te detecteren en uiteindelijk tot een minimum te beperken. Nadat u het rapport heeft doorgenomen is aan u de keuze om de aangeleverde data goed of af te keuren.

Feedbackticket systeem

Uw data is voor alle deelnemers aan 2BA beschikbaar via de Unifeed zoekmachine en wordt indirect mede beoordeeld door uw afnemers. Het feedbackticket systeem geeft de gebruiker de mogelijkheid een melding te maken over een specifiek product of artikel. Denk hierbij aan onjuiste GTIN’S, incorrecte productverwijzing maar ook vragen omtrent handelsgegevens zoals prijsinformatie, bestelgegevens of logistieke informatie.

Data statistieken

De 2BA statistieken geven een globaal inzicht van uw data welke beschikbaar is via 2BA. U moet hierbij denken aan hoeveel artikelrecords voorzien zijn van (o.a.) prijsinformatie, kortingsgroepen en logistieke informatie maar ook hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de complete data.

Query rapporten

Met de diverse query rapporten krijgt u als dataleverancier direct inzicht in de algehele status van uw data. Zo kunt u bijvoorbeeld direct inzage krijgen in welke bijlagen er aan welke producten zijn gekoppeld. Maar ook welke leverancier er verwijst naar producten die (nog) niet aanwezig zijn binnen de datapool.

Deepscan rapport

De deepscan bevat een aantal controles om specifieke fouten te detecteren in handelsdata. Dit kunnen bijvoorbeeld fouten zijn in de vorm van prijsafwijkingen of afwijkende gebruikseenheden. Deze afwijkingen worden gemeten over (indien aanwezig) meerdere handelsrecords.

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community