Datakwaliteit

2BA Data Label

Complete data is essentieel, voor iedereen. Het vormt de basis voor de (key)bedrijfsprocessen binnen de gehele branche. Het is de basis voor e-commerce, (print)catalogi, logistiek, het Bouw Informatie Model (BIM), onderlinge transacties en voor het kunnen voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen. Iedere NULL waarde betekent een stopmoment in het proces van uw afnemer(s), wat vervolgens opgelost moet worden via een telefoongesprek, e-mailwisseling of losse spreadsheets met gegevens. Oftewel, zonder complete data geen succesvolle bedrijfsprocessen.

Naar databehoefte

  GEÏMPORTEERDE
DATASETS (JAARLIJKS)
  GEDISTRIBUEERDE
DATASETS (JAARLIJKS)

Validatie door 2BA

Om de kwaliteit van de aangeleverde data te kunnen waarborgen zijn er binnen 2BA diverse controles mogelijk op de product- en handelsgegevens, zoals validatie op basis van:

  • gebruik van valide berichten (uitwisselformaten);
  • inhoudelijke velden zoals bijvoorbeeld het Global Trade Item Number (GTIN);
  • historie (zowel automatisch als handmatig);
  • 3D gedefinieerde objecten (ETIM-MC/UOB).

PIM systeem als basis

Voor het op de juiste wijze beheren en aanleveren van uw product- en handelsdata wordt het gebruik van een Product Information Management (PIM) systeem sterk aanbevolen. Naast het classificeren en invoeren van de betreffende ETIM productkenmerken stelt een PIM systeem u ook in staat om uw productdata via een juist, uniform uitwisselformaat aan te kunnen aanleveren. Daarnaast kan een PIM systeem u ook een efficiënte dienst bewijzen in combinatie met uw ERP systeem. De PIM-partners van 2BA adviseren u graag over de mogelijkheden.

2BA Data Label triple +

Data Label

Data Label

Het Data Label is een handig hulpmiddel bij het meten en optimaliseren van uw product- en handelsinformatie binnen de 2BA datapool. Waardoor afnemers deze informatie op efficiënte wijze kunnen vinden en in hun processen kunnen verwerken. Om tot een betrouwbare basis te komen dienen er eerst eisen opgesteld te zijn. Vervolgens kan worden beoordeeld of data 100% volledig betrouwbaar en daarmee bruikbaar is. Alleen wanneer je 100% zeker bent waarvoor productnummer 212345 staat, kunnen alle processen doorlopen worden zonder (tijd)verlies en risico. Vanwege die reden heeft 2BA in samenwerking met groothandels en eindgebruikers het Data Label ontwikkeld. Het Data Label is bedoeld om u als dataleverancier inzicht te geven in de volledigheid van uw data. Een handvat om uw data-inspanning af te stemmen op de behoefte van úw afnemers. Uw data is namelijk dé basis voor de (key)bedrijfsprocessen binnen de gehele branche.

Wij hebben voor dataleveranciers een speciale pagina ontwikkeld waarbij u per data-onderdeel direct inzicht heeft in hoeverre uw data voldoet aan de behoefte van de doelgroep.

ETIM

De productdatabase van 2BA is volledig ingericht conform de specificaties van het ETIM model. Dit model wordt door ETIM International continu doorontwikkeld, waarbij nieuwe productklassen en/of -kenmerken aan het model kunnen worden toegevoegd. Het is dan ook voor producenten belangrijk dat voor nieuwe producten, waarvoor mogelijk nog een uitbreiding binnen ETIM moet plaatsvinden vroegtijdig een verzoek bij ETIM International wordt ingediend.

Maar ook kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld aan een reeds in ETIM aanwezige productklasse (veelal op verzoek van andere fabrikanten) extra kenmerken zijn toegevoegd. Waarvan het dus ook voor u belangrijk kan zijn om ook úw productdata hiermee binnen 2BA aan te vullen. Zodat u er zeker van kunt zijn dat u hierdoor altijd een zo hoog mogelijke score binnen het Data Label behaalt. Uiteraard ondersteunt 2BA u hierbij met diverse uitgebreide rapportages en verslagen van de dataverwerkingen.

Verwerkingsrapporten

In verband met de complexiteit van de data zijn er diverse controles opgesteld welke tijdens iedere datalevering aan 2BA automatisch worden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden na iedere levering samengevoegd in een verwerkingsrapport. Dit rapport biedt de mogelijkheid om eventuele fouten en/of onvolkomenheden in uw data te detecteren en uiteindelijk tot een minimum te beperken. Nadat u het rapport heeft doorgenomen is aan u de keuze om de aangeleverde data goed of af te keuren.

Feedbackticket systeem

Uw data is voor alle deelnemers aan 2BA beschikbaar via de Unifeed zoekmachine en wordt indirect mede beoordeeld door uw afnemers. Het feedbackticket systeem geeft de gebruiker de mogelijkheid een melding te maken over een specifiek product of artikel. Denk hierbij aan onjuiste GTIN’S, incorrecte productverwijzing maar ook vragen omtrent handelsgegevens zoals prijsinformatie, bestelgegevens of logistieke informatie.

Data statistieken

De 2BA statistieken geven een globaal inzicht van uw data welke beschikbaar is via 2BA. U moet hierbij denken aan hoeveel artikelrecords voorzien zijn van (o.a.) prijsinformatie, kortingsgroepen en logistieke informatie maar ook hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de complete data.

Query rapporten

Met de diverse query rapporten krijgt u als dataleverancier direct inzicht in de algehele status van uw data. Zo kunt u bijvoorbeeld direct inzage krijgen in welke bijlagen er aan welke producten zijn gekoppeld. Maar ook welke leverancier er verwijst naar producten die (nog) niet aanwezig zijn binnen de datapool.

Deepscan rapport

De deepscan bevat een aantal controles om specifieke fouten te detecteren in handelsdata. Dit kunnen bijvoorbeeld fouten zijn in de vorm van prijsafwijkingen of afwijkende gebruikseenheden. Deze afwijkingen worden gemeten over (indien aanwezig) meerdere handelsrecords.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.