Stappenplan fabrikant, agent of importeur

De eerste stappen op weg naar optimale datadistributie via 2BA!

Gemeenschappelijke visie

2BA wil graag zo goed mogelijk blijven voldoen aan de steeds zwaarder wordende eisen van haar data-afnemers, oftewel: van úw klanten. Dit kan echter alleen wanneer  fabrikanten of hun importeurs of agenten hun data volgens een gemeenschappelijke visie bij 2BA aanleveren. Met dit stappenplan als leidraad voor de levering van productgegevens komt 2BA hieraan voor alle fabrikanten tegemoet.

Te volgen stappen

Uiteraard wordt u door 2BA begeleid bij het nemen van onderstaande stappen voor het aanbieden van product- en handelsinformatie aan de 2BA datapool. Hiervoor worden de volgende stappen samen met u genomen:

Optimale product- én handelsinformatie: Sleutel tot succes

Als leverancier is het belangrijk dat bij publicatie van uw assortiment op 2BA ook de productinformatie steeds volledig, actueel en correct is. Het is natuurlijk primair de verantwoordelijkheid en de taak van de fabrikant zelf, om haar product- en handelsinformatie beschikbaar te stellen via 2BA en zo de artikelen actueel en optimaal vindbaar te maken voor afnemers. Het is daarom belangrijk dat nog niet aan 2BA deelnemende fabrikanten gemotiveerd zijn om ook hún steentje aan een optimale productinformatie op 2BA bij te dragen.

Maar wie vult en onderhoudt deze productdata als de fabrikant hiertoe zelf niet in de gelegenheid is? Of hiervoor geen capaciteit voor kan of wil vrijmaken? In dergelijke gevallen biedt 2BA de mogelijkheid om de rechten voor het publiceren én actueel houden van productdata toe te wijzen aan één hiertoe door de fabrikant zélf aan te wijzen organisatie. Dit kan bijvoorbeeld de importeur, een handelsagent, een distributeur of een hiertoe aangewezen groothandel zijn.

Akkoordverklaring van fabrikant

Om discussie met andere partijen voor te zijn verdient het de aanbeveling om een officiële, door de fabrikant getekende akkoordverklaring bij 2BA aan te leveren. Klik hier voor de Nederlandstalige of Engelstalige concept verklaring.

Verantwoordelijkheid

De productdata-verantwoordelijkheid ligt primair altijd bij de fabrikant zelf. Bij “data-via-derden” wordt de productdata onderhoudende partij weergegeven op de presentatiepagina van de fabrikant. Daarnaast kan de productdata onderhoudende partij, indien gewenst, worden genoemd in de GLN naam van de fabrikant.

Spelregels

Wanneer uw organisatie de mogelijkheid heeft tot het publiceren en onderhouden van productdata dan zijn er een aantal belangrijke spelregels:

  1. De productdata dient actueel te worden gehouden volgens de met 2BA overeengestemde aanleverfrequentie.
  2. Er dient, ten gunste van de productdata onderhoudende partij zelf, gewerkt te worden aan de datakwaliteit in referentie tot het 2BA Data Label.
  3. De product deeplinks moeten verwijzen naar de fabrikant tenzij er sprake is van alleenrecht.
  4. De bijlagen mogen geen verwijzing bevatten naar de product dataonderhoudende partij tenzij er sprake is van alleenrecht.
  5. Eventueel door afnemers ingezonden feedbacktickets dienen correct en adequaat te worden opgevolgd en/of doorgespeeld te worden naar de fabrikant.
  6. Het uitgegeven productrecht is altijd tijdelijk/voorwaardelijk. Het productrecht vervalt per onmiddellijke ingang:
    • wanneer de fabrikant zelf besluit data te publiceren;
    • wanneer de fabrikant een andere partij officieel als productrechthebbende aanwijst.

 

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.