Wat biedt 2BA?

Voor u als groothandel

Stap 2: Handelsinformatie aanleveren

In de tweede stap draait het om de handelsgegevens van producten. Een handelsproduct is een object wat besteld kan worden middels een artikelnummer (bestelnummer) of barcode. Met handelsgegevens wordt de informatie bedoeld die relevant is voor het bestel- én leveringsproces. Met de handelsrecords informeert de leverancier afnemers in welke verpakkingsvorm(en) het product verkrijgbaar is. Elke verpakkingsvormen is voorzien van eigen GTIN.

De basis handelsinformatie van een artikel bestaat uit:

1. Artikelidentificatie (bestelnummer / barcode (GTIN / EAN) en omschrijving)
2. Bestelinformatie (o.a. minimum afname, kortingsgroep)
3. Prijsinformatie (o.a. brutoprijs, omrekenfactor, prijseenheid, prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst)
4. Logistieke informatie (o.a bruto verpakkingsafmetingen en gewicht)
5. Artikel/productverwijzing (GTIN en/of GLN + productcode)
6. Commerciële informatie (deeplink)
7. Assortimenten (Instellen (deel) assortimenten)

Raadpleeg het overzicht databehoefte om inzichtelijk te krijgen welke data er door uw afnemers verwacht wordt voor een eenduidige data-uitwisseling.

De technische gegevens behoren bij het productrecord (Stap 3) waarnaar het handelsartikel verwijst. Naast de handelsrecords van de fabrikant kan handelsinformatie van meerdere groothandels aan één product gekoppeld zijn [voorbeeld]. De fabrikant/producent is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het productrecord én de juistheid van de productgegevens binnen de datapool. De verwijzing van artikel naar product kan op twee manieren tot stand gebracht worden;

 • op basis van (unieke) GTIN/EAN
 • op basis van GLN + Productcode

Het uitgangspunt is dat er een 100 procent koppeling tussen product- en handelsrecords plaatsvindt.

GLN Fabrikant niet bekend

Indien u als groothandel niet beschikt over de nodige gegevens van de fabrikant dan biedt de pagina [Zoek GLN] de mogelijkheid om inzage te krijgen onder welke GLN de fabrikant bekend is én of de fabrikant haar data via de 2BA datapool distribueert.

De fabrikant is deelnemer bij 2BA
Download de benodige data via een direct download of selectieprofiel en neem de data op in uw stambestand.

De fabrikant is wel bekend maar distribueert (nog) geen data via de 2BA datapool
Geef bij de fabrikant of imporeur aan dat uw organisatie graag over de actuele product- en handelsgegevens wil beschikken en breng de partij in contact met 2BA.

De fabrikant is onbekend
Indien een fabrikant onbekend is, dan vragen wij u de gegevens kenbaar te maken via de button [Bedrijf niet gevonden] op de pagina [Zoek GLN]. Na registratie ontvangt u van het systeem een GLN terug die u kunt gebruiken voor de artikel-productverwijzing. Geef daarnaast bij de fabrikant aan dat uw organisatie graag over actuele product- en handelsgegevens wil beschikken en breng de fabrikant in contact met 2BA.

Global Trade Item Number (GTIN)

Het GTIN (voorheen EAN) wordt gebruikt voor de wereldwijd eenduidige identificatie van handelseenheden. Er zijn vier GTIN nummeringstructuren beschikbaar voor de identificatie van handelseenheden: GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12 en GTIN-8. Het GTIN wordt opgeslagen, rechts uitgelijnd eventueel aangevuld met voorloopnullen in een veld van 14 cijfers. De keuze van de nummeringstructuur hangt af van de goederen en de toepassing van de gebruiker. Het GTIN is een uniek nummer en wordt uitgegeven en beheert door de internationale organisatie GS1.

Indien uw organisatie nog niet over GTIN nummers beschikt raden wij u sterk aan hiermee te starten, het GTIN is immers dé enige unieke identificatie van úw product.

Meer informatie over GS1:

GS1 - GS1 adrescode zoeken
GS1 - GLN aanvragen

Bestelgegevens en de eenhedendriehoek

Bij het uitwisselen van artikelgegevens is het van uitermate groot belang dat het duidelijk is hoe men het artikel kan bestellen (minimum afname, stapgrootte en eenheid afname), wat de prijs is van het artikel (prijs en/of omrekenprijs) en de hoeveelheid wat het artikel representeert (het aantal gebruikseenheden). Doordat het ‘aantal per prijs’ op verschillende wijze gehanteerd kan worden, zoals onder meer geprijsd per meter en verkocht per stuk maar ook geprijsd per 1000 stuks en verkocht per 250 stuks, is het belangrijk dat er een eenduidige specificatie van de eenheden wordt gehanteerd.

Verpakkingsvorm hiërarchie

Indien het product in verschillende verpakkingsvormen beschikbaar is, bijvoorbeeld per meter, per rol van 100 meter of een haspel van 500 meter dan is het advies om deze verpakkingsvormen als op zich zelf staande artikelen te communiceren via 2BA.

De kleinste eenheid ten behoeve van de prijsbepaling;

 • Wanneer het artikel wel bestelbaar is in deze vorm, bestelbaar=ja
 • Wanneer het artikel niet bestelbaar is in deze vorm, bestelbaar=nee
 • Eenhedendriehoek volgens GTIN (bliep)

Iedere verpakkingsvormen dient voorzien te zijn van een eigen GTIN. Indien er (nog) geen GTIN beschikbaar is dan voldoet een afwijkende artkelcode met een toevoeging van:

 • het aantal gebruikseenheden van de verpakking of;
 • de verpakkingscode
Artikelcode Omschrijving Verpakkingscode Bestelbaar
12345  Installatiekabel 1 meter (onverpakt) nee
12345_100 Installatiekabel 100 meter rol ja
12345_500 Installatiekabel 500 meter haspel ja

Prijsinformatie met ingangsdatum in de toekomst

Om goed en tijdig in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt willen groothandelaren en installateurs drie maanden voor ingangsdatum beschikken over nieuwe prijsinformatie. De datapool biedt de mogelijkheid om per artikel één of meerdere prijsrecords 'klaar te zetten' (voorzien van een ingangsdatum prijs en deze beschikbaar te stellen voor de data-afnemers.

Goederencode

De goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige indeling (ook wel Intrastat genoemd). De jaarlijkse veranderingen vloeien voort uit aanpassingen die zowel voor de douane als voor de statistiek nodig zijn.

De GS-code (ook wel HS-code genoemd) wordt door de EU-lidstaten als basis genomen voor de goederencode. De uiteindelijke goederencode is de 6-cijferige GS/HS code uitgebreid met 2 cijfers op de 7e en 8e positie.

Raadpleeg de codelijst voor de actuele goederencodes of ga naar https://tarief.douane.nl/arctictariff-public-web/#!/taric/nomenclature/sbt

 • Jaarlijks wordt de codelijst geactualiseerd naar de versie van het CBS
 • De opgegeven goederencodes worden tijdens de verwerking van de data gevalideerd

TARIC code
De TARIC codering is een door de douane verder gespecificeerde onderverdeling op positie 9 en 10.

Realtime voorraad- en nettoprijzen

Indien uw organisatie een voorraad en/of nettoprijs via een webservice biedt, of voornemens is deze te gaan ontwikkelen, dan kunnen deze webservices gekoppeld worden aan de Online Conditie Server van 2BA. Door middel van deze koppeling kunnen uw afnemers beschikken over realtime voorraad- en/of de (eigen) nettoprijsinformatie (via authenticatie) van uw artikelen bijvoorbeel binnen de 2BA zoekengine Unifeed of binnen de eigen ERP omgeving.

Mogelijke opties ten behoeve van de voorraad webservice:

 • Voorraad beschikbaar ja/nee; dit wordt aangeduid door middel van een vink of kruis.
 • Het aantal op voorraad; dit wordt aangeduid met het specifieke aantal op voorraad.

Deelassortimenten definiëren

Deelassortimenten zijn een verzameling artikelen die binnen een bepaalde groep vallen en een overkoepelende naam hebben. Zo kan bijvoorbeeld een leverancier van elektra-, sanitair- en verwarmingsproducten haar assortiment onderverdelen in specifieke groepen. Deelassortimenten geven gebruikers van selectieprofielen de mogelijkheid om, in plaats van het hele assortiment, één of meerdere deelassortiment te selecteren. Iets wat aanzienlijk kan schelen in de te ontvangen hoeveelheid data (en het verwerken ervan).

 

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community