Bestandsuitwisseling met 2BA

Data overdracht via standaard berichtenverkeer

Voor een foutloze overdracht van product- en of handelsdata van producent en groothandel naar de 2BA datapool wordt gebruik gemaakt van de hiervoor geldende uitwisselformaten, zoals de internationale standaard ETIM xChange, Nederlandse standaard DICO (SALES005) of het BMEcat 2005 ETIM Guidelines catalogus bericht.

2BA ondersteunt de volgende uitwisselformaten:
Formaat Import Export Omschrijving
DICO (SALES005)
*** voorkeur ***
    XML gebaseerd uitwisselformaat (opvolger van INSBOU) ontwikkeld door Ketenstandaard Bouw en Techniek.
ETIM xChange     JSON uitwisselformaat ontwikkeld door ETIM International
BMECat 2005 V5.0        Meest actuele versie 5.0 (incl. ETIM Guideline) van BMEcat beheerd door ETIM International.
2BA Webservices

 

  De 2BA Webservices zijn elementaire, lichtgewicht en snelle diensten om uw systemen te laten integreren met de 2BA database. Via webservices kunt u onze database doorzoeken, product- of artikeldetails op halen en bijvoorbeeld uw selectieprofielen automatisch downloaden.

Voor de diverse uitwisselformaten gelden verschillende mappingsregels. Raadpleeg de uitgebreide documentatie voor informatie.

Naar documentatie

Als groothandel heeft u een duale rol binnen 2BA; u publiceert uw handelsdata voor afnemers (dataleverancier) en u verrijkt uw data met de data van producenten (data-afnemer) Om de gewenste data over te halen kent 2BA de volgende mogelijkheden:

  • In bestandsvorm (‘in batch’) via periodieke downloads
  • Realtime met behulp van Webservices

In bestandsvorm (‘in batch’) via downloads

Om de gewenste data in bestandsvorm te ontvangen heeft 2BA een zeer geavanceerde tool ontwikkeld: het 2BA Selectieprofiel. Met behulp van het Selectieprofiel legt u vast van welke producenten u de data wenst te ontvangen. Naast de keuze van producenten kunt u per producent ook nog eens een verfijning aanbrengen, onder meer op specifieke ETIM producklasse(n), kortingsgroepen of ranges van artikelcodes. Ook kunt u hierbij aangeven in welk uitwisselformaat u de gelecteerde data aangeleverd wilt krijgen, in welke frequentie u de uitvoer wenst te ontvangen of dat u slechts de mutaties of een complete uitvoer wenst. U kunt uw eenmaal geconfigureerde selectieprofielen binnen de MY beheeromgeving zelf op ieder moment uitbreiden en/of wijzigen.

Voor de diverse uitwisselformaten gelden verschillende mappingsregels. Raadpleeg de uitgebreide documentatie voor informatie.

Naar documentatie

Conditieberichten (ICC berichten)

Het conditiebericht, ook wel ICC bericht genoemd, is een uitwisselformaat waarmee de inkoopcondities (door de leverancier aan de afnemer verleende kortingen op bepaalde artikelgroepen of nettoprijzen) op handelsartikelen gecommuniceerd kunnen worden. Onder een conditie wordt een standaard of klantgebonden afspraak ten aanzien van (netto)prijzen of kortingen per artikel of artikelgroep verstaan. De beschreven standaard voorziet niet in het uitwisselen van al dan niet klantgebonden afspraken over orders ten behoeve van specifieke projecten of afspraken over prijzen of kortingen gerelateerd aan afname-aantallen of afname-bedragen.

Voor eenduidige communicatie van handelsgegevens is het van groot belang dat artikelen in een vooraf bepaalde kortingsgroep vallen. De kortingscode wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting. De codes worden bilateraal afgestemd via het conditiebericht.

Naar documentatie

Realtime met behulp van Webservices

De 2BA Webservices zijn elementaire, lichtgewicht en snelle services (via JSON (Rest services) en SOAP (XML service) om uw systemen te laten integreren met de 2BA-database. Wij bieden diensten aan om onze database te doorzoeken, product- of artikeldetails op te halen en diensten om bijvoorbeeld uw selectieprofielen automatisch te downloaden. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de eigen webcatalogus uit te breiden met bijvoorbeeld de ETIM Classificatie.

Klantcase Elektrobode


Fabrikant als bron

intro installateurDe bron voor alle productinformatie binnen de 2BA datapool is de fabrikant of eventueel diens importeur of agent. Deze levert zijn product- en handelsgegevens, inclusief alle bijbehorende ETIM technische kenmerkwaarden, digital assets en productreferenties en -relaties aan bij 2BA.

Om producten op de juiste wijze te kunnen classificeren en hieraan tevens de juiste ETIM kenmerken toe te kunnen voegen wordt door steeds meer fabrikanten gebruik gemaakt van zogenaamde PIM (Product Management Information) software. Gezien de hiermee gerealiseerde tijdwinst en de sterk verlaagde foutkans om de productdata uiteindelijk op de juiste wijze bij 2BA aan te kunnen leveren dient een goed werkend PIM systeem inmiddels als vrijwel onmisbaar te worden beschouwd.

Groothandel als afnemer én bron

intro installateurDe groothandel maakt op haar beurt gebruik van de binnen 2BA opgeslagen geclassificeerde productinformatie, inclusief eventueel hieraan door de fabrikant toegevoegde digital assets zoals afbeeldingen, certificaten, productsheets en handleidingen. Met de productinformatie van de fabrikant als basis voegt de groothandel binnen 2BA hieraan haar handelsinformatie toe. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan zaken als de bruto prijs, verpakkingseenheid en het GTIN (voorheen EAN code).

Op deze wijze wordt de aan fabrikantproducten gekoppelde prijsinformatie door de groothandel via 2BA aan de afnemers geboden. De groothandel kan dus zowel als data-afnemer (van de fabrikant) als dataleverancier voor de klant (lees: de installateur) worden beschouwd.

Installateur als eindafnemer

intro installateur

Uiteindelijk profiteert de installateur van de door de fabrikant en groothandel gezamenlijk aangeleverde product- en handelsdata. Vanuit zijn eigen ERP software systeem wordt deze  namelijk de mogelijkheid geboden om online te zoeken binnen de 2BA datapool en op deze wijze zijn benodigde artikelen snel te kunnen selecteren en deze vervolgens te gebruiken in bijvoorbeeld zijn CAD omgeving (via UOB) en/of bij het calculatie- en inkoopproces.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.