Instellen (deel) assortimenten

Assortimenten (of deelassortimenten) zijn groepen artikelen die binnen een bepaalde groep vallen en een overkoepelende naam hebben. Zo kan bijvoorbeeld een leverancier van elektra-, sanitair- en verwarmingsproducten zijn data onderverdelen in een groep voor ieder van deze hoofdgroepen. De koppeling van assortimenten aan artikelen gebeurt door middel van een selectie op kortingsgroep. Voor het gebruik van dit systeem is het dus nodig om aan de hand van de kortingsgroep te kunnen bepalen in welke groep een artikel valt.

Instellen (voor leveranciers)

-> voor installateurs zie: selectieprofiel / assortimenten

Bij het instellen van de assortimenten kunnen artikelen op basis van de kortingsgroep ingedeeld worden voor presentatie aan de afnemer. Per assortiment naam kunnen 1 of meerdere kortingsgroepen opgegeven worden. Bij het opgeven van kortingsgroepen kunnen ook wildcards gebruikt worden.

Alle assortimenten die ingesteld zijn worden tijdens het toevoegen van nieuwe selectieregels aangeboden aan de data afnemer die het profiel aan het instellen is. Bij het uitvoeren van selectieprofielen wordt de ingestelde selectie gebruikt voor ieder respectievelijke assortiment. Het is dus belangrijk dat deze assortiment selectie up-to-date gehouden wordt zodat afnemers altijd de juiste data binnen krijgen.

STAP 1: Instellen recht voor assortimentbeheer

De dataleverancier dient een extra gebruikersrecht te krijgen om zelf deze informatie te kunnen bewerken. Deze kan door een 2BA administrator worden ingesteld. Email dit verzoek naar helpdesk@2ba.nl.

STAP 2: Het instelscherm

Wanneer u als gebruiker dit recht heeft, beschikt u over het sub menu ‘Assortimentbeheer’ onder het menu ‘Mijn Data’ in de In de 2BA My omgeving. Dit menu bevat alle (mogelijk) reeds ingestelde assortimenten en een overzicht of deze assortimenten in gebruik zijn. In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe u bij de assortimenten pagina komt.

STAP 3: Het toevoegen van een nieuw assortiment

Wanneer u nog geen assortimenten heeft zult u bij de betreffende relatie(s) de opmerking “Geen resultaten aanwezig in de tabel” zien staan. Via de assortimenten beheer pagina kunt u klikken op de groene plus knop, er verschijnt dan een pop up waar u het assortiment kunt instellen.

AssortimentBeheerNieuw

STAP 4: Assortiment specificeren

AssortimentToevoegen
In het ‘Nieuw’-pop up venster kunt u de volgende velden specificeren:

Assortiment naam: De naam die gebruikers te zien krijgen bij het instellen van selectieregels
Kortingsgroepen:   De selectie op kortingsgroep die voor de gebruiker gedaan zal worden binnen de betreffende GLN.

U kunt meerdere assortimenten toevoegen door de groene knop ‘Toevoegen’ te gebruiken. Assortimenten mogen elkaar overlappen. 2BA zorgt ervoor dat artikelen nooit dubbel geëxporteerd worden.

Voorbeeld selecties:

Selectietekst  –

Effect    Voorbeeld
“123” Selecteert alle artikelen met kortingsgroep exact “123”   Alleen “123” 
“123*” Selecteert alle artikelen met kortingsgroep beginnend met “123”    “123”, “1234”, “123345711”, etc…
“”*123” Selecteert alle artikelen met kortingsgroep eindigend met “123”    “123”, “0123”, “78467123”, etc…
“*123*” Selecteert alle artikelen met kortingsgroep welke “123” bevatten    “01234”, “7846712388”, etc…

Stel dat een kortingsgroep systeem als volgt ingesteld is:
Sanitair producten hebben een kortingsgroep beginnend met “s”
Elektro producten hebben een kortingsgroep beginnend met “e”
Andere producten hebben een kortingsgroep beginnend met “m”, maar vallen soms toch wel onder “e” of “s”

In dat geval kan de volgende selectie goed werken: m12* m13* m88* m1565 s*

Onder deze selectie worden alle sanitair artikelen geselecteerd (dmv “s*”). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld een paar groepen die ook bij de sanitair groep moeten vallen (dmv “m12*”, “m13*” en “m88*”) en een specifieke groep artikelen met artikelgroep m1565 (dmv “m1565”)

STAP 5: Afronding en onderhoud

Hierna is het belangrijk om deze assortimenten actueel te houden en indien nodig aan te passen. Assortimenten kunnen alleen verwijderd worden wanneer er geen gebruikers van dit assortiment meer zijn.
Een assortiment is aan te passen door aan het eind van de regel op de groene knop ‘bewerken’ te klikken.

AssortimentBewerken
Gebruik de oranje knop ‘Uitfaseren’ om afnemers te laten weten dat dit assortiment in de toekomst gaat verdwijnen. Als het assortiment definitief uitgefaseerd is dan kan deze alleen verwijderd worden als er geen artikelen in de 2BA database meer zijn die onder dit assortiment vallen. Wilt u een uitgefaseerd assortiment weer activeren gebruik dan de oranje knop ‘activeren’.

Indien u gebruik wilt maken van assortimenten dan is het sterk aan te raden om deze ook actief te beheren, dit omdat er voor afnemers mogelijk geen data meer bijgewerkt wordt.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.