Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

 

SALES005 is het meest recente nationale uitwisselformaat dat 2BA zowel kan importeren als exporteren. Deze documentatie is een aanvulling op de oorspronkelijke formaatbeschrijving van Ketenstandaard. Gezien SALES005 een nationaal georiënteerd formaat is, is deze documentatie alleen in het Nederlands beschikbaar.

SALES005 is de opvolger van INSBOU004 en heeft een gelijke opbouw. Deze standaard heeft een productgegevensbericht met onder andere ETIM classificatie, bijlagen en certificaten en een artikelbericht met de handelsgegevens zoals prijs-, bestel- en logistieke gegevens. Daarnaast biedt het itemrelatiebericht de mogelijkheid om productrelaties- en referenties te leggen.

Mapping

2BA conformeert de datapool volgens de Nederlandse normen van Ketenstandaard met de XML-bestanden INSBOU en SALES. De ondersteunde uitwisselingsformaten worden toegewezen aan de interne velden van het gegevensmodel. Sommige interne velden kunnen verschillen van lengte of type zoals beschreven in de richtlijn van de uitwisselingsformaten.

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Voor de volledige documentatie van het SALES005 uitwisselformaat verwijzen wij naar stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek. Zij verstrekken XSD schema’s, de functionele attributenlijst en support op alle SALES005 berichten. U dient hievoor of lid van Ketenstandaard te zijn of uw organisatie dient een 2BA-ETIM combi contract afgesloten te hebben met 2BA.

SALES005 berichten dienen volgens de originele XSD te zijn gevalideerd. Ketenstandaard Bouw en Techniek biedt hiervoor een SALES005 validatie tool (Ketenstandaard account vereist) aan binnen hun website.


 

 

 

Header artikelbericht

Voorbeeld header van het SALES005 artikelbericht:

Aandachtspunten:
 1. Buyer niet noodzakelijk.
 2. Datapool GLN van 2BA of InstallData.
 3. Manufacturer niet noodzakelijk.
 4. Grouping, verplicht. Dit element kan worden herhaald indien er artikelrecords van verschillende GLN's dienen te worden aangeleverd.
 5. De NAW gegevens zijn hierbij niet noodzakelijk.
 6. Bijlagen en certificaten op headerniveau worden niet geïmporteerd.

 

 

 

Header productbericht

Voorbeeld header van het SALES005 productbericht:

Aandachtspunten:
 1. Productbericht met verplichte onderliggende velden.
 2. Buyer niet noodzakelijk.
 3. Supplier GLN voor de aangeleverde partij.
 4. Datapool GLN van 2BA of InstallData.
 5. Manufacturer niet noodzakelijk, de GLN op recordniveau wordt gebruikt.
 6. De NAW gegevens zijn niet noodzakelijk.
 7. Bijlagen en certificaten op header niveau worden niet geïmporteerd.

 

 

 

Type dataset

2BA ondersteunt complete of update (mutatie) bestanden van SALES005. Een compleet SALES005 moeten alle actieve producten bevatten. Een nieuw volledig bestand overschrijft alle records in de database! Gebruik MutationCode om de dataset als een volledig of mutatie bestand te definiëren.

Bestaande productrecords die niet in het volledige bestand aanwezig zijn, worden voorzien van statuscode 130 als "vervallen product". Bestaande handelsrecords die niet in het volledige bestand aanwezig zijn worden verwijderd.

 1. Mutatiecode 9: volledig bestand.
 2. Mutatiecode 4: mutatie bestand.

Het advies is om te werken met volledige datasets. Door te werken met volledige datasets blijft de gepubliceerde data het meest gelijk aan uw brondata.


 

 

 

Statuscode

Binnen het model bestaat ook een mutatiecode op regelniveau. Met het SALES005 uitwisselformaat kan deze waardeniet aangeleverd worden. Er is wel een mutatiecode op bestandsniveau (voor zowel het artikel- als productbericht). Daarnaast is op regelniveau een statuscode gedefinieerd. De combinatie van beide codes wordt op de volgende manier geïnterpreteerd:

Type dataset: mutatie (4):

 1. Alle productrecords inlezen met mutatiecode: 3 (wijzigen).
 2. Artikelrecords met statuscode 125, 126, 94E naar mutatiecode: 3 (wijzigen).
 3. Artikelrecords met statuscode 130 naar mutatiecode: 2 (verwijderen).

Type dataset: compleet (9):

 1. Alle artikelen inlezen met (model) mutatiecode: 1 (toevoegen/nieuw).
 2. Alle producten inlezen met (model) mutatiecode:1 (toevoegen/nieuw).


 

 

 

Logistieke informatie

Vanuit het artikelbericht wordt er voor verpakkingscodes verwezen naar de EANCOM 7065 lijst. Deze lijst is niet opgenomen binnen het XSD schema. Gezien deze lijst veel dubbele, of niet voor de sector relevante, vormen bevat is er voor een selectie van de lijst gekozen.

Indien er een code ontbreekt waarvoor geen alternatief beschikbaar is, dan kunt u een verzoek indienen bij 2BA om deze code toe te voegen. Dit verzoek zal dan ook bij ETIM International ingediend worden voor het uitwisselformaat BMEcat 2005 ETIM Guidelines.

Mapping verpakkingscodes versus datamodel

Aandachtspunten:
 1. Indien het aantal verpakkingsdelen groter is dan één, dan gelden de opgegeven verpakkingsafmetingen en het verpakkingsgewicht voor alle verpakkingsdelen.

 

 

 

Certificaten

De certificaatstructuur zoals in SALES005 is opgenomen wordt (nog) niet volledig door de datapool ondersteund. Certificaten aangeleverd als bijlagen worden wel geïmporteerd.

Daarnaast worden de indicatoren van ROHS, CE Veiligheidsblad en 'bevat batterij' geïmporteerd.

Aandachtspunten:
 1. Vanuit het artikelbericht wordt geen certificaatinformatie geïmporteerd
 2. Vanuit het productbericht wordt de indicatie REACH geïmporteerd.
 3. Vanuit het productbericht wordt het certificaatnummer voor DIN, ISO, ECCN en UN nummer geïmporteerd.
 4. Vanuit het productbericht wordt de revisiedatum voor VIB en REACH geïmporteerd.

 

 

 

Bijlagen

De bijlagenstructuur is sterk uitgebreid ten opzichte van INSBOU004 zodat er nu ook fysieke bijlagen meegestuurd kunnen worden. Ook is er nu mogelijkheid voor het opgeven een bijlagetitel en een bijlage omschrijving, oftewel een nadere toelichting op de bijlage. Ook bijlagen worden op dit moment alleen vanuit het productbericht geaccepteerd.

De deeplink was in INSBOU004 een apart veld, vanaf SALES005 kan deze als een bijlage type (LPP) opgegeven worden. Alleen de eerste opgegeven deeplink wordt geïmporteerd.


 

 

 

Productreferenties en -relaties

Met het itemrelatiebericht is het mogelijk om relaties aan te geven tussen producten of artikelen. De mapping van relatietype naar het datamodel is hier beschikbaar.