DICO

DICO

De DICO Standaard (voorheen SALES Standaard) is de Nederlandse berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van de softwareonafhankelijke berichtenstandaard kunnen bedrijven veilig, efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. DICO is het meest recente nationale uitwisselformaat dat 2BA zowel kan importeren als exporteren. Deze documentatie is een aanvulling op de oorspronkelijke formaatbeschrijving van Ketenstandaard. Gezien DICO een nationaal georiënteerd formaat is, is deze documentatie alleen in het Nederlands beschikbaar.

DICO is de naam voor SALES005, de opvolger van INSBOU004 en heeft een gelijke opbouw. Deze standaard heeft een productgegevensbericht met onder andere ETIM classificatie, bijlagen en certificaten en een artikelbericht met de handelsgegevens zoals prijs-, bestel- en logistieke gegevens. Daarnaast biedt het itemrelatiebericht de mogelijkheid om productrelaties- en referenties te leggen.

Mapping

2BA conformeert de datapool volgens de Nederlandse normen van Ketenstandaard met de XML-bestanden INSBOU en DICO. De ondersteunde uitwisselingsformaten worden toegewezen aan de interne velden van het gegevensmodel. Interne velden kunnen verschillen van lengte of type zoals beschreven in de richtlijn van de uitwisselingsformaten.

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Voor de volledige documentatie van de DICO standaard verwijzen wij naar stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek. Zij verstrekken XSD schema’s, de functionele attributenlijst en support op alle DICO berichten. U dient hiervoor of lid van Ketenstandaard te zijn of uw organisatie dient een 2BA-ETIM combi contract afgesloten te hebben met 2BA.

DICO berichten dienen volgens de originele XSD te zijn gevalideerd. Ketenstandaard Bouw en Techniek biedt hiervoor een validatie tool (Ketenstandaard account vereist) aan binnen hun website.


Header artikelbericht

Voorbeeld header van het artikelbericht:

<PriceCatalogue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.ketenstandaard.nl/artikelbericht/SALES/005" xmlns:exs="http://www.ketenstandaard.nl/SALES/Extensies" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ketenstandaard.nl/artikelbericht/SALES/005 Artikelbericht_SALES005.xsd">
  <PriceCatalogueNumber>cataogusnummer10</PriceCatalogueNumber>
  <MessageDate>2019-11-11</MessageDate>
  <PriceChangeIndicator>false</PriceChangeIndicator>
  <Currency>EUR</Currency>
  <MutationCode>4</MutationCode>
   <Datapool>
      <GLN>8714252005929</GLN>
  </Datapool>
  <Manufacturer>
    <GLN>8714252005929</GLN>
  </Manufacturer>
  <Grouping>
    <Supplier>
      <GLN>8714252005929</GLN>
    </Supplier>
Aandachtspunten:
 1. Buyer niet noodzakelijk.
 2. Datapool GLN van 2BA of InstallData.
 3. Manufacturer niet noodzakelijk.
 4. Grouping, verplicht. Dit element kan worden herhaald indien er artikelrecords van verschillende GLN’s dienen te worden aangeleverd.
 5. De NAW gegevens zijn hierbij niet noodzakelijk.
 6. Bijlagen en certificaten op headerniveau worden niet geïmporteerd.

Header productbericht

Voorbeeld header van het productbericht:

<ProductData xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns="http://www.ketenstandaard.nl/productgegevens/SALES/005"
       xmlns:exs="http://www.ketenstandaard.nl/SALES/Extensies"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.ketenstandaard.nl/productgegevens/SALES/005 Productgegevens_SALES005.xsd">
  <MessageNumber>P45789</MessageNumber>
  <MutationCode>9</MutationCode>
  <MessageDate>2019-01-05</MessageDate>
  <ETIMVersion>
     <VersionNumber>DYNAMIC</VersionNumber>
     <IssueDate>2018-10-11</IssueDate>
  </ETIMVersion>
  <Supplier>
    <GLN>8714252005929</GLN>
  </Supplier>
  <Datapool>
    <GLN>8714252005929</GLN>
  </Datapool>
  <Manufacturer>
    <GLN>8714252005929</GLN>
  </Manufacturer>
Aandachtspunten:
 1. Buyer niet noodzakelijk.
 2. Supplier GLN voor de aangeleverde partij.
 3. Datapool GLN van 2BA of InstallData.
 4. Manufacturer niet noodzakelijk, de GLN op recordniveau wordt gebruikt.
 5. De NAW gegevens zijn niet noodzakelijk.
 6. Bijlagen en certificaten op header niveau worden niet geïmporteerd.

Type dataset

2BA ondersteunt complete of update (mutatie) bestanden van DICO. Een complete dataset dient alle actieve producten bevatten. Een nieuw volledig bestand overschrijft namelijk alle records in de database! Gebruik MutationCode om de dataset als een volledig of mutatie bestand te definiëren.

Bestaande productrecords die niet in het volledige bestand aanwezig zijn, worden voorzien van statuscode 130 als “vervallen product”. Bestaande handelsrecords die niet in het volledige bestand aanwezig zijn worden verwijderd.

 1. Mutatiecode 9: volledig bestand.
 2. Mutatiecode 4: mutatie bestand.

Het advies is om te werken met volledige datasets. Door te werken met volledige datasets blijft de gepubliceerde data het meest gelijk aan uw brondata. Heeft u een dusdanig groot assortiment met een groot aantal bijlagen en geregeld wijzigingen dan adviseren wij te werken mutatiebestanden en periodiek een compleet bestand te publiceren.


ETIM Classificatie

Land specifieke kenmerken

Met de introductie van ETIM versie 8 is het mogelijk land specifieke kenmerken te communiceren. Vanaf DICO SALES005.1 wordt deze functionaliteit ondersteunt.

ETIM versie notering

Volgens de documentatie van het SALES005 productbericht kan er voor de ETIM versie een waarde opgegeven van maximaal 35 karakters. Het datamodel ondersteunt maximaal 10 karakters voor de ETIM versie. Raadpleeg hier de mapping van de ETIM versie versus datamodel.

Reason no value

Als een waarde niet kan worden toegekend, heeft de dataleverancier volgens de ETIM-richtlijn de mogelijkheid om een ​​minteken te gebruiken. Waarden met een minteken worden overgeslagen door 2BA. Gebruik in plaats daarvan een van de volgende redenen:

 1. NA; Niet van toepassing (deze functie is niet van toepassing in de context van een product in deze klasse).
 2. MV; Ontbrekende waarde (een alfanumerieke functie is relevant, maar er bestaat geen juiste waarde in deze ETIM-versie).
 3. UN; Onbekend (momenteel kan de dataleverancier geen waarde specificeren; maar in principe is het mogelijk).

Statuscode

Binnen het model bestaat ook een mutatiecode op regelniveau. Met de DICO standaard kan deze waarde niet aangeleverd worden. Er is wel een mutatiecode op bestandsniveau (voor zowel het artikel- als productbericht). Daarnaast is op regelniveau een statuscode gedefinieerd. De combinatie van beide codes wordt op de volgende manier geïnterpreteerd:

Type dataset: mutatie (4):

 1. Alle productrecords inlezen met mutatiecode: 3 (wijzigen).
 2. Artikelrecords met statuscode 125, 126, 94E naar mutatiecode: 3 (wijzigen).
 3. Artikelrecords met statuscode 130 naar mutatiecode: 2 (verwijderen).

Type dataset: compleet (9):

 1. Alle artikelen inlezen met (model) mutatiecode: 1 (toevoegen/nieuw).
 2. Alle producten inlezen met (model) mutatiecode:1 (toevoegen/nieuw).

Logistieke informatie

Vanuit het artikelbericht wordt er voor verpakkingscodes verwezen naar de EANCOM 7065 lijst. Deze lijst is niet opgenomen binnen het XSD schema. Gezien deze lijst veel dubbele, of niet voor de sector relevante, vormen bevat is er voor een selectie van de lijst gekozen.

Indien er een code ontbreekt waarvoor geen alternatief beschikbaar is, dan kunt u een verzoek indienen bij 2BA om deze code toe te voegen. Dit verzoek zal dan ook bij ETIM International ingediend worden voor het uitwisselformaat BMEcat 2005 ETIM Guidelines.

Mapping verpakkingscodes versus datamodel

Aandachtspunten:
 1. Indien het aantal verpakkingsdelen groter is dan één, dan gelden de opgegeven verpakkingsafmetingen en het verpakkingsgewicht voor alle verpakkingsdelen.

Prijsgegevens

Per artikel kan worden gedefinieerd hoe het artikel besteld kan worden, op welke eenheid de prijs gebaseerd is, in welke kortingsgroep het artikel valt en hoe het artikel gebruikt kan worden.

DICO (SALES005) ondersteunt tot maximaal 100 prijzen per artikel. Toekomstprijzen kunnen extra opgenomen worden in het catalogusbericht waarbij de ingangsdatum van de prijs <StartDatePriceInformation> in de toekomst ligt. Wanneer er meerdere prijzen per artikel beschikbaar zijn, zal dit element bij een export dus meerdere malen opgenomen zijn in het catalogusbericht.

U kunt eerder opgegeven toekomstprijzen niet verwijderen uit de datapool. Indien u een toekomstprijs wilt corrigeren dan kunt u opnieuw een toekomstprijs aanleveren met dezelfde ingangsdatum als die van de “foute” prijs. De oude toekomstprijs wordt dan overschreven.

Aandachtspunt
 • Het uitwisselformaat DICO ondersteunt het communiceren van prijsinformatie met een ingangsdatum in de toekomst. Naast een brutoprijs kan er ook een in de toekomst geldende kortingsgroep en prijseenheid opgegeven worden; op dit moment ondersteunt de datapool dit nog niet (verwachting Q4 2024).

Omschrijving, merk, serie en type

Met een goede omschrijving wordt het duidelijk om welk product het gaat. Afnemers gebruiken deze binnen de (web)catalogus, op transactieberichten en binnen de calculaties. Daarnaast kan op basis van de omschrijving het artikel of product ook gevonden worden. De branchestandaard kent twee omschrijvingsvormen: kort en lang, daarnaast is er ruimte voor een uitgebreide marketing tekst.

Aandachtspunten:
 1. Wanneer de omschrijving langer is dan 70 karakters is het advies om deze
  te verduidelijken middels de ‘lange omschrijving’ (256 karakters)
 2. Vertalingen op productniveau worden alleen geïmporteerd indien de korte omschrijving, serie én type in dezelfde taakcode aanwezig is binnen de dataset.
 3. Het merk wordt overgenomen vanuit de bij de desbetreffende GLN gespecificeerde merkomschrijving

Gevaarlijke stoffen en certificaten

De certificaatstructuur zoals in de DICO standaard is opgenomen wordt volledig door de datapool ondersteund. Certificaten aangeleverd als bijlagen worden geïmporteerd, deze staan in relatie met de bijhorende indicator(en) zoals ROHS, CE Certificaat en ‘bevat batterij’.

Aandachtspunten:
 1. Binnen het default productbericht ontbreekt de indicator REACH. Deze is per januari 2024 toegevoegd als Data UDE.
 2. Vanuit het productbericht (sectie certificaten) wordt eventueel ook de indicatior REACH=true geïmporteerd op basis van het aanwezige REACH certificaat.
 3. Let op. Wanneer er het REACH certificaat als bijlage ontbreekt wordt bij een BMEcat 2005 export de waarde voor REACH als beschreven in de ETIM Guideline als ‘no data’ geexporteerd.
 4. Vanuit het productbericht wordt de revisiedatum voor VIB en REACH geïmporteerd.
 5. Vanuit het productbericht wordt het certificaatnummer voor DIN, ISO, ECCN en UN nummer geïmporteerd.
 6. Vanuit het artikelbericht wordt geen certificaatinformatie geïmporteerd.

Bijlagen

De bijlagenstructuur is sterk uitgebreid ten opzichte van INSBOU004 zodat er nu ook fysieke bijlagen meegestuurd kunnen worden. Ook is er met SALES005 de mogelijkheid om een bijlagetitel en een bijlage omschrijving, oftewel een nadere toelichting op de bijlage op te geven. Bijlagen worden op dit moment alleen vanuit het productbericht geaccepteerd.

Standaard zal de importroutine een bijlage downloaden en toevoegen aan de productdata. Wanneer de original source indicator als ‘true’ is opgeven dan zal de importroutine de bijlage niet downloaden maar de bijlage als verwijzing (zoals opgegeven) naar de source (URL) behouden blijven. Dit is bijvoorbeeld gewenst wanneer een bijlage zoals een certificaat of handleiding dynamisch wordt bijgewerkt maar de URL gelijk blijft. Dit is overigens niet mogelijk voor de lage resolutie afbeelding (PPI).

Bestandshash en OriginalFileSource

De importroutine creëert van elk gedownload bestand automatisch een MD5 Hash. Een MD5 Hash maakt het mogelijk om te determineren of het om een nieuw bestand of een duplicaat gaat. De MD5 Hash wordt per bijlage middels het bijlage attribuut AttachmentHash met een aangevraagde dataset meegestuurd. Daarnaast wordt ook de door de dataleverancier gepubliceerde originele bestandsnaam/pad in het attribuut OrginalFileSource meegestuurd.

Taalcode van de inhoud van de bijlage

Binnen de DICO standaard biedt het attribuut ContentLanguage de mogelijkheid om de inhoudelijke taal van de bijlage te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als een handleiding data-technisch een Nederlandse titel en beschrijving heeft, maar de handleiding zelf in het Engels opgesteld is.

Deeplinks

Een deeplink naar een product- of artikelpagina kon in het uitwisselformaat INSBOU004 in een apart veld gespecificeerd worden. Binnen de DICO standaard dient een deeplink als een bijlage type (LPP) opgegeven worden. Alleen de eerste opgegeven deeplink wordt als product of artikel deeplink geïmporteerd. Indien u meerdere deeplinks opgeeft, dan worden deze geïmporteerd als bijlage type ‘overig’ (OTA).

Aandachtspunten:
 1. Wanneer bestanden fysiek binnen de dataset worden meegeleverd dan dient binnen het element de bestandnaam te worden opgegeven.
 2. Wanneer de lage resolutie afbeelding bij een product ontbreekt en er is wel een hoge resolutie afbeelding (PHI) aangeleverd dan zal het importsysteem automatisch een lage resolutie afbeelding (PPI) genereren. Indien dit mislukt dan zal dit gemeld worden in de verwerkingsrapportage. Wanneer de hoge resolutie afbeelding als verwijzing op internet wordt gespecificeerd (OriginalSourceIndicator=true) dan kan het systeem geen lage resolutie afbeelding genereren
 3. .Binnen de datapool is het element ‘presentatie volgorde’ een nummeriek veld. Alfanumerieke waarden worden niet geïmporteerd.

Productreferenties en -relaties

Met het itemrelatiebericht is het mogelijk om relaties aan te geven tussen producten of artikelen. De mapping van relatietype naar het datamodel is hier beschikbaar.

Aandachtspunten:
 • Het DICO bericht gaat bij een opgegeven hoeveelheid uit van een impliciete eenheid; aangezien het een artikel (of product) naar artikel (of product) relatie wordt uitgegaan van stuks (PCE).
 • Een onderdeel of toebehoor van een product kan worden gespecifieerd met relatietype ‘ONV.’

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.