PAB 2

Elektronische uitwisseling en distributie van gegevens zijn al lang niet meer weg te denken. Zodra men echter buiten het “eigen” systeem gaat ontbreekt het helaas vaak aan uniformiteit waardoor er nog steeds grote inspanningen nodig zijn om de gegevens correct en gebruiksgereed uit te wisselen. Dit heeft er toe geleid dat Ketenstandaard Bouw en Techniek, in overleg met de participerende bedrijven, jaren geleden is overgegaan tot vaststelling van een aantal regels en afspraken voor uniform gebruik, genaamd: ASCII* Productgegevens & Artikel (PAB).

Een belangrijk punt van aandacht is dat het PAB uitwisselformaat inmiddels sterk achterhaald is en niet meer aansluit op de hedendaagse databehoefte. Door komst van nieuwe formaten wordt het PAB uitwisselformat sinds 2007 niet meer doorontwikkeld waardoor het wordt afgeraden om in te zetten voor de uitwisseling van data.**

ZIP ASCII Productgegevens & Artikel (PAB) 2
ZIP ASCII Artikelclassificatie (ICS) E5W12 – formaatbeschrijving
ZIP PAB 2 met ETIM internationale coderingen en extra ETIM mogelijkheden

 
* ETIM gebruikt de term “ASCII” voor de formaten GABI, PAB 1 en PAB 2. In de praktijk wordt er echter uitgewisseld volgens het ANSI / Latin-1 (officieel: ISO/IEC 8859-1) tekenset. Dit is bij uitwisseling met 2BA essentieel. Voor meer informatie: WikipediA ISO 8859-1

** Met de uniforme beschrijving van de ASCII berichten binnen de installatiebranche, heeft de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek besloten de doorontwikkeling stop te zetten. Uitgangspunt voor datacommunicatie binnen de installatiebranche is de functionele indeling die, samen met GS1 Nederland, in de GS1 invoeringsconventie voor de installatiebranche is opgenomen. De daarop gebaseerde berichten zijn de branchestandaarden waarop doorontwikkeling door de Ketenstandaard zal plaatsvinden.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.