Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

Elektronische uitwisseling en distributie van gegevens zijn al lang niet meer weg te denken. Zodra men echter buiten het "eigen" systeem gaat ontbreekt het helaas vaak aan uniformiteit waardoor er nog steeds grote inspanningen nodig zijn om de gegevens correct en gebruiksgereed uit te wisselen. Dit heeft er toe geleid dat Ketenstandaard Bouw en Techniek, in overleg met de participerende bedrijven, een aantal jaren geleden is overgegaan tot vaststelling van een aantal regels en afspraken voor uniform gebruik, genaamd: ASCII* Productgegevens & Artikel (PAB). De meest actuele versie is PAB 2.03. Deze wordt inmiddels niet meer doorontwikkeld** maar is nog steeds één van de meest gebruikte uniforme uitwisselformaten binnen de installatiebranche.

Uitgebreide toelichting en indeling bestandsformaat:

ZIP ASCII Productgegevens & Artikel (PAB) 2.03
ZIP ASCII Productinformation & Article message (PAB) 2.0
ZIP ASCII Artikelclassificatie (ICS) E5W12 - formaatbeschrijving
ZIP PAB 2 met ETIM internationale coderingen en extra ETIM mogelijkheden

* ETIM gebruikt de term "ASCII" voor de formaten GABI, PAB 1 en PAB 2. In de praktijk wordt er echter uitgewisseld volgens het ANSI / Latin-1 (officieel: ISO/IEC 8859-1) tekenset. Dit is bij uitwisseling met 2BA essentieel. Voor meer informatie: WikipediA ISO 8859-1

** Met de uniforme beschrijving van de ASCII berichten binnen de installatiebranche, heeft de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek besloten de doorontwikkeling stop te zetten. Uitgangspunt voor datacommunicatie binnen de installatiebranche is de functionele indeling die, samen met GS1 Nederland, in de GS1 invoeringsconventie voor de installatiebranche is opgenomen. De daarop gebaseerde berichten zijn de branchestandaarden waarop doorontwikkeling door de Ketenstandaard zal plaatsvinden.