Definitie TSV-formaat

Het TSV-bestand kan worden gebruikt om aan een bestaand selectieprofiel leveranciers toe te voegen. Het aangeleverde bestand zal de bestaande dataselectie van het selectieprofiel overschrijven.

Uploaden:

U kunt het TSV-bestand uploaden door op een bestaand selectieprofiel te klikken en dan in de tab “Leveranciers selectie” te klikken op “Nieuwe leverancier” > “Importeer selectieprofielregels”  -> “Selecteer bestand”.

Import TSV
Downloaden:

Klik hier voor een voorbeeld bestand. Er kan ook een TSV-template worden gegenereerd door in tab “Leveranciers selectie” de knop “Download TSV” te gebruiken. Indien er reeds selectieprofielregels aanwezig zijn dan worden deze geëxporteerd.

Download TSV

De kolomindeling van het TSV-bestand (TAB gescheiden) is als volgt:


Kolomnamen dienen op volgorde te zijn en zijn hoofdlettergevoelig, waarden welke niet voldoen aan criteria geven geen waarden.

Kolomnaam Inhoud Verplicht
GLNSupplier Moet 13 cijfers lang zijn.
Een niet bestaand GLN-nummer geeft een foutmelding
Ja
ArticleCodeSupplier Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd
DiscountGroupSupplier Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd
Meerdere kortingsgroepen scheiden door een komma (,)

De opgegeven kortingsgroepen dienen tussen dubbele aanhalingstekens te staan: “groep1, groep2, groepX”

GroupIDSupplier Mag één bestaande leveranciers groep zijn
AssortmentType OLD (geavanceerde filtering): met filtering
ALL (alle data van opgegeven GLN): geen filtering, alleen GLNSupplier DownloadRowType opgeven
SRA (deel assortiment): niet bruikbaar in het TSV-bestand
CustomPropertyValue Vrije kenmerkwaarde 1, vrije tekst, maximaal 70 karakters lang
ManufacturerGLN Moet 13 cijfers lang zijn
ProductCodeManufacturer Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd
ProductClassManufacturer Formaat productklasse: EC######
BrandNameManufacturer Het merk moet bestaan in 2BA.
Een niet bestaand merk geeft een foutmelding
ProductSeriesManufacturer Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd
ProductTypeManufacturer Vrije tekst, Wildcards (* en ?) geaccepteerd
InverseRowSelection True / False, standaard waarde is False
Als de waarde True is worden de waarden die voldoen aan de criteria uit het resultaat verwijderd. Meer informatie Not-Regels
DownloadRowType Complete, Mutation, Restore Ja

De kolomnamen zijn hoofdlettergevoelig.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.