PAB 2

Elektronische uitwisseling en distributie van gegevens zijn al lang niet meer weg te denken. Zodra men echter buiten het "eigen" systeem gaat ontbreekt het helaas vaak aan uniformiteit waardoor er nog steeds grote inspanningen nodig zijn om de gegevens correct en gebruiksgereed uit te wisselen. Dit heeft er toe geleid dat Ketenstandaard Bouw en Techniek, in overleg met de participerende bedrijven, een aantal jaren geleden is overgegaan tot vaststelling van een aantal regels en afspraken voor uniform gebruik, genaamd: ASCII* Productgegevens & Artikel (PAB). Het PAB uitwisselformaat wordt sinds 2007 niet meer doorontwikkeld en wordt gezien de mogelijkheden afgeraden in te zetten voor datauitwisseling.**

 

ZIP ASCII Productgegevens & Artikel (PAB) 2.03
ZIP ASCII Productinformation & Article message (PAB) 2.0
ZIP ASCII Artikelclassificatie (ICS) E5W12 - formaatbeschrijving
ZIP PAB 2 met ETIM internationale coderingen en extra ETIM mogelijkheden

 

* ETIM gebruikt de term "ASCII" voor de formaten GABI, PAB 1 en PAB 2. In de praktijk wordt er echter uitgewisseld volgens het ANSI / Latin-1 (officieel: ISO/IEC 8859-1) tekenset. Dit is bij uitwisseling met 2BA essentieel. Voor meer informatie: WikipediA ISO 8859-1

** Met de uniforme beschrijving van de ASCII berichten binnen de installatiebranche, heeft de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek besloten de doorontwikkeling stop te zetten. Uitgangspunt voor datacommunicatie binnen de installatiebranche is de functionele indeling die, samen met GS1 Nederland, in de GS1 invoeringsconventie voor de installatiebranche is opgenomen. De daarop gebaseerde berichten zijn de branchestandaarden waarop doorontwikkeling door de Ketenstandaard zal plaatsvinden.

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community