Via SFTP Protocol

Voor het aanleveren van datasets gaat de voorkeur uit naar aanlevering via het SFTP protocol.

Account

Wanneer de datasets via SFTP aangeboden gaan worden dan is hier een SFTP account nodig. Het SFTP account is een bedrijf breed account die gekoppeld dient te worden aan een bestaand gebruikersaccount met de rol 'Data upload'. Dit gekoppelde account zal de e-mailberichten ontvangen omtrent de verwerkingen. Denk hierbij aan het verwerkingsrapport, eventuele interactieve controles en de berichten om de dataverwerking goed of af te keuren.

Gebruikersaccounts met de rol 'Superuser' kunnen via de My omgeving, binnen het menu [Mijn bedrijf], [SFTP instellingen], een SFTP account instellen/activeren.

Het SFTP-account is een op zichzelf staand account omdat deze bijvoorbeeld in de exportfunctie van PIM software geïntegreerd is, of in eigen scripts kan opgenomen worden. Een bijkomend voordeel is dat het SFTP account kan worden overgedragen naar een ander account en dus de credentials van het SFTP account ongewijzigd blijven.

Credentials
  • Serveradres: sftp.2ba.nl
  • Loginnaam: {de door het systeem gegeneerde gebruikersnaam}
  • Wachtwoord: {de door het systeem gegeneerde wachtwoord}
  • Poort: 22

For the upload of datasets, preference is given to delivery via the SFTP protocol.

Account

If the datasets will be uploaded via SFTP, a SFTP account is required. The SFTP account is a company account that must be linked to a nexisting user account with the role 'Data upload'. This linked account will receive the e-mail messages regarding the processing of the data. This includes the processing report, any interactive checks and the messages to approve or reject the data publish.

User accounts with the role 'Superuser' can be accessed via the My environment, within the menu [My company], [ SFTP settings ], set up / activate an SFTP account.

The SFTP account is a stand-alone account because it is integrated in the export function of PIM software, for example, or can be included in your own scripts. An additional advantage is that the SFTP account can be transferred to another account and so the credentials of the SFTP account remain unchanged.

Credentials
  • Server address : sftp.2ba.nl
  • Login Name : {the username generated by the system}
  • Password : {the password generated by the system}
  • Port : 22

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community