Door deze website te bezoeken maak je automatisch gebruik van cookies.

Als de browser instellingen niet veranderd, dan maak je gebruik van de cookies. Lees meer

Sluiten

2BA Cookie informatie

Deze tekst is van toepassing op de 2BA sites "Homepage", "Unifeed" en "Bestand & Beheer".

Wat is een Cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Soort cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site faciliteren, het inloggen te onthouden en t.b.v. snelheidsverbeteringen. Daarnaast gebruiken wij (anonieme) gegevens voor het opbouwen van site statistieken zoals het aantal keer dat de sites bezocht worden, met welke browser etc. De 2BA site kan niet zonder cookies werken. 

2BA maakt geen gebruik van tracking cookies t.b.v. advertenties.

 

 

Documentatie

2BA beheert de neutrale datadienst (datapool) voor het gecontroleerd en geautomatiseerd uitwisselen van elektronische artikelengegevens tussen leverancier en afnemer op basis van ETIM standaards. De doelstelling hierbij is: "het beheren en distribueren van product- en handelsinfomatie van hoge kwaliteit voor diverse marktsegmenten zoals de installatiebranche, bouw en maritieme sector.

Spoorboekje

Datakwaliteit 
 • Standaardisatie
 • Consistentie
 • Compleetheid
 • Volledigheid
 • Actualiteit

Door de diverse toepassingsmogelijkheden loopt de term 'datakwaliteit' ver uiteen. Installateurs die data gebruiken als basis voor het logistieke proces (order, orderverwerking en facturering) stellen andere kwaliteitseisen aan data dan installateurs die het bestand gebruiken voor ontwerp en technische berekeningen. Daarentegen stellen groothandels die data inzetten voor het maken van (elektronische) catalogi wéér andere kwaliteitseisen.

Om datakwaliteit te waarborgen zijn er diverse controles mogelijk op product- en handelsgegevens:

 • validatie op basis van gebruik van valide berichten
 • validatie op inhoudelijke velden zoals bijvoorbeeld GTIN
 • validatie op basis van historie (zowel automatisch als handmatig)
 • validatie op basis 3D gedefineerde objecten (ETIM-MC/UOB)
Gemeenschappelijk

2BA wil graag aan de verschillende kwaliteitseisen voldoen, dit kan alleen wanneer producenten en leveranciers hun data binnen een gemeenschappelijke visie aanleveren. Daar komt bij dat alle partijen niet even ver zijn in het proces van elektronische distributie van hun product- of handelsgegevens. Met dit stappenplan als leidraad voor de levering van product- en handelsgegevens komt 2BA aan alle partijen tegemoet.

Verantwoordelijk

De dataleverancier is de bron en daarmee te allen tijde verantwoordelijk voor haar data welke gedistribueerd wordt via de datapool. De informatie van producten neemt een belangrijke plaats in binnen de bedrijfsprocessen en vereist daarom de nodige aandacht. De data-afnemer is daarentegen verantwoordelijk voor het onderhoud en actualiteit binnen zijn systeem en het juist inzetten van de ontvangen data.

Aanleverroute

Om product- en/of handelsdata te publiceren zijn diverse routes mogelijk. In het kort ziet het aanleverproces er als volgt uit:

 1. Aanleveren product- en/of handelsgegevens
 2. Controle van gegevens via verwerkingsrapportage
 3. Vrijgeven/afkeuren verwerking voor online publicatie

 

Naar Stap 1: Communicatiestandaard bepalen