Bestandsuitwisseling met 2BA

Data overdracht via standaard berichtenverkeer

Voor een foutloze overdracht van product- en handelsdata van producent en groothandel naar de 2BA datapool wordt gebruik gemaakt van de hiervoor geldende uitwisselformaten, zoals bijvoorbeeld DICO (SALES005) van Ketenstandaard Bouw en Techniek of de internationale BMEcat 2005 ETIM Guidelines standaard.

 2BA ondersteunt de volgende uitwisselformaten:
  •  
DICO (SALES005) ***voorkeur***  |  XML uitwisselformaat ontwikkeld door Ketenstandaard Bouw en Techniek.
  •  
BMEcat 2005 ETIM V5.0  |  XML uitwisselformaat (incl. ETIM Guidelines) beheerd door ETIM International.
       
       
  •  
INSBOU004  |  XML uitwisselformaat ontwikkeld door Ketenstandaard Bouw en Techniek.
  •  
BMEcat 2005 ETIM V4.0  |  XML uitwisselformaat (incl. ETIM Guidelines) beheerd door ETIM International.
  •  
BMEcat 2005 ETIM V3.1  |  XML uitwisselformaat (incl. ETIM Guidelines) beheerd door ETIM International.
  •  
PAB 2  |  ASCII uitwisselformaat, wordt niet meer doorontwikkeld.
       
  •  
 Attachmentindex  |  ASCII uitwisselformaat voor digital assets, wordt niet meer doorontwikkeld.
  •  
 Koppeltabel  |  ASCII uitwisselformaat voor referenties en relaties, wordt niet meer doorontwikkeld.

Voor de diverse uitwisselformaten gelden verschillende mappingsregels. Raadpleeg de uitgebreide documentatie voor informatie.

Naar documentatie

Conditieberichten (ICC berichten)

Het conditiebericht, ook wel ICC bericht genoemd, is een uitwisselformaat waarmee de inkoopcondities (door de leverancier aan de afnemer verleende kortingen op bepaalde artikelgroepen of nettoprijzen) op handelsartikelen gecommuniceerd kunnen worden. Onder een conditie wordt een standaard of klantgebonden afspraak ten aanzien van (netto)prijzen of kortingen per artikel of artikelgroep verstaan. De beschreven standaard voorziet niet in het uitwisselen van al dan niet klantgebonden afspraken over orders ten behoeve van specifieke projecten of afspraken over prijzen of kortingen gerelateerd aan afname-aantallen of afname-bedragen.

Voor eenduidige communicatie van handelsgegevens is het van groot belang dat artikelen in een vooraf bepaalde kortingsgroep vallen. De kortingscode wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting. De codes worden bilateraal afgestemd via het conditiebericht.

  •  
ICC  |  Uitwisselformaat om kortingen op artikelgroepen of nettoprijzen op artikelen te communiceren.

Naar documentatie


Fabrikant als bron

intro installateurDe bron voor alle productinformatie binnen de 2BA datapool is de fabrikant of eventueel diens importeur of agent. Deze levert zijn product- en handelsgegevens, inclusief alle bijbehorende ETIM technische kenmerkwaarden, digital assets en productreferenties en -relaties aan bij 2BA.

Om producten op de juiste wijze te kunnen classificeren en hieraan tevens de juiste ETIM kenmerken toe te kunnen voegen wordt door steeds meer fabrikanten gebruik gemaakt van zogenaamde PIM (Product Management Information) software. Gezien de hiermee gerealiseerde tijdwinst en de sterk verlaagde foutkans om de productdata uiteindelijk op de juiste wijze bij 2BA aan te kunnen leveren dient een goed werkend PIM systeem inmiddels als vrijwel onmisbaar te worden beschouwd.

Groothandel als afnemer én bron

intro installateurDe groothandel maakt op haar beurt gebruik van de binnen 2BA opgeslagen geclassificeerde productinformatie, inclusief eventueel hieraan door de fabrikant toegevoegde digital assets zoals onder meer afbeeldingen, certificaten, productsheets en handleidingen. Met de productinformatie van de fabrikant als basis voegt de groothandel binnen 2BA hieraan haar betreffende handelsinformatie toe. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan zaken als de bruto prijs, verpakkingseenheid en het GTIN (voorheen EAN code).

Op deze wijze wordt de aan fabrikantproducten gekoppelde prijsinformatie door de groothandel via 2BA aan de afnemers geboden. De groothandel kan dus zowel als data-afnemer (van de fabrikant) als dataleverancier voor de klant (lees: de installateur) worden beschouwd.

Installateur als eindafnemer

intro installateur

Uiteindelijk profiteert de installateur van de door de fabrikant en groothandel gezamenlijk aangeleverde product- en handelsdata. Vanuit zijn eigen ERP software systeem wordt deze  namelijk de mogelijkheid geboden om online te zoeken binnen de 2BA datapool en op deze wijze zijn benodigde artikelen snel te kunnen selecteren en deze vervolgens te gebruiken in bijvoorbeeld zijn CAD omgeving (via UOB) en/of bij het calculatie- en inkoopproces.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.