Stap 5: Vullen technische ETIM kenmerken

Het vullen van de technische kenmerkwaarden is een arbeidsintensieve stap in de ETIM Classificatie. Wanneer de technische kenmerken conform de classificatie zijn gevuld, kan de data door groothandels worden ingezet als basis voor zoeksystemen, webshops, catalogus en andere commerciële uitingen. Daarnaast kan uw data optimaal benut worden binnen alle bedrijfsprocessen ontwerp, calculatie, inkoop en administratie van de verwerkers.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke-, numerieke-, range- en logische kenmerken. Bij alfanumerieke kenmerken is er keuze uit vastgestelde mogelijke waarden zoals onder meer kleur, uitvoering, materiaal. Numerieke- en range kenmerken vragen naar een getalswaarde (of range) met een bepaalde eenheid, zoals lengte = .. mm. Een logisch kenmerk heeft alleen de keuze ja/nee.

Eenmaal gepubliceerde kenmerkwaarden kunnen niet verwijderd worden. Indien er een onjuiste kenmerkwaarde gepubliceerd is kan deze overschreven worden met een nieuwe mutatie of complete publicatie.

Reden geen kenmerkwaarde (Reason no Value)

Aangezien er binnen de branche wordt gestreefd naar volledig gevulde ETIM Classificatie (voor zowel productklassen als kenmerken) kan er een reden worden opgegeven indien een gevraagde waarde ontbreekt (MV), niet van toepassing (NA) of onbekend (UN) is. Dit wordt reden geen kenmerkwaarde (ReasonNoValue) genoemd.

PIM Software

Het kan zijn dat uw producten nog niet zijn geclassificeerd volgens de ETIM classificatie. Indien uw software geen functionaliteit biedt op het gebied van ETIM classificatie dan adviseren wij u zich hierop te oriënteren bij onze softwarepartners.

 

Product Stap 5 combi

ETIM; altijd in beweging

Het ETIM model is continu aan ontwikkeling onderhevig. Updates vanuit ETIM International worden dan ook in de vorm van officiële (tweejaarlijkse) releases beschikbaar gesteld. Maar gezien bepaalde marktpartijen vaak snel aan de slag moeten met nieuw geannonceerde ETIM klassen en/of kenmerken stelt ETIM haar nieuwe versies dagelijks beschikbaar. Dus vooruitlopend op de eerstvolgende nieuwe officiële versie, dit noemen we ETIM Dynamisch.

Een dynamische of tussenliggende ETIM-release bevat alle klassen die al zijn gepubliceerd of de status ‘klaar voor publicatie’. Om de verschillen met de huidige officiële ETIM-release aan te geven, worden nieuw of gewijzigde productklassen en/of kenmerken gekenmerkt met een wijzigingscodes. Houd er rekening mee dat een dynamische release nog steeds de volledige officiële release bevat, inclusief de klassen, functies en waarden die ‘getagd’ zijn om te worden verwijderd in de volgende officiële release.

ETIM UP

Speciaal voor fabrikanten heeft Ketenstandaard Bouw en Techniek een tool ontwikkeld waarmee gegevens eenvoudig naar een nieuwere versie van ETIM kunnen worden omgezet. De tool neemt veel (onnodig) werk uit handen en zorgt gezien classificatie voor hogere datakwaliteit.

Dankzij ETIM UP hoeven migraties niet meer handmatig doorgevoerd te worden wanneer de ETIM klasse wijzigt. U uploadt uw oude data naar ETIM UP en u krijgt de data terug in de nieuwe versie. Het updaten in ETIM UP vindt plaats op basis van door ETIM vastgelegde mappingregels.

Wat biedt 2BA voor u als Installateur Wat biedt 2BA voor u als Groothandel Wat biedt 2BA voor u als Fabrikant Wat biedt 2BA voor u als Software Partner
This site is registered on wpml.org as a development site.