Wat biedt 2BA?

Voor u als fabrikant, importeur of agent?

Wat biedt 2BA voor u als fabrikant, agent of importeur?

Als fabrikant, agent of importeur levert u producten voor veelal technische toepassingen. Deze komen dan ook vaak in meerdere varianten voor. Hierdoor is het voor gebruikers hiervan al snel zeer tijdrovend om uiteindelijk de juiste productselecties te maken. Daarom is het van belang dat productinformatie steeds volledig, actueel en in een uniform formaat digitaal beschikbaar is. Waarbij het voor leverende groothandels belangrijk is, dat zij hun handelsgegevens eenvoudig aan (uiteraard unieke) productinformatie kunnen koppelen.

Het is dan ook voor de gehele bedrijfsketen van belang, dat gebundelde product- én handelsinformatie zo efficiënt mogelijk langs digitale weg gebruikt kan worden. Volgens uniforme standaarden, waardoor bijvoorbeeld een inkoper, CAD ontwerper, calculator of werkvoorbereider hiermee direct aan de slag kan binnen zijn of haar eigen software.

Maar hoe pak je zoiets dan aan? Zodat u voortaan optimaal zichtbaar bent én blijft op het strijdtoneel van vraag en aanbod binnen uw markt(en)? En waarbij u bovendien de zekerheid heeft dat uw aangeleverde productdata steeds automatisch op juistheid en volledigheid wordt gevalideerd?

Welkom bij 2BA, hét centrale productbestand voor en door uw branche!

Wat doen wij voor u?

2BA beheert sinds 2004 de neutrale datapool voor het gecontroleerd en digitaal uitwisselen van artikelgegevens tussen leverancier en afnemer op basis van de internationale ETIM standaarden. De productgegevens van de fabrikant, importeur en/of agent worden hierin dan ook gecontroleerd en geclassificeerd opgenomen. En kan door de leverende groothandel(s) de eigen handelsinformatie aan het unieke fabrikantproduct worden gekoppeld.

Binnen onze datapool houden fabrikanten, agenten, importeurs én groothandels hierdoor dus product- en handelsgegevens voor de gehele keten zelf continu compleet en actueel. Geen wonder dat vandaag de dag al meer dan 2.300 installatie- en montagebedrijven en ruim 150 groothandels dagelijks dankbaar gebruik maken van product- en handelsinformatie uit de 2BA datapool.

Naar het stappenplan


 

Overzicht deelnemende dataleveranciers

 Wie gebruiken uw productdata zoal in 2BA?

 
 • Inkopers
 • Installateurs
 • Groothandels
 • Adviesbureaus
 • Calculators
 • Werkvoorbereiders
 • Importeurs
 • Magazijnbeheerders
 • Modelleurs
 • Tekenaars
 • Gebouwbeheerders
 • Engineers

 

Hoe bereikt u via 2BA uw (potentiële) afnemers?

Product- en bijbehorende handelsgegevens kunnen vanuit de 2BA database via periodieke downloads in de software van installatie- en montagebedrijven worden ingelezen. Daarnaast ondersteunt een groeiend aantal softwarepartijen de door 2BA ontwikkelde Unifeed zoekmachine. Hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn/haar eigen software online te zoeken in de 2BA datapool en de geselecteerde data hieruit direct over te nemen. Ook hier biedt de filtermogelijkheid op ETIM productklassen en/of kenmerken een belangrijk handvat om steeds snel tot het juiste product te komen.

2BA Datapool

Complete en actuele productdata: ons gezamenlijke doel, úw verantwoordelijkheid

Als producent, agent of importeur bent en blijft u uiteraard zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data die u via de 2BA datapool beschikbaar stelt. En dat is maar goed ook! Immers speelt de datakwaliteit van uw producten een steeds belangrijker rol binnen de bedrijfs- en keuzeprocessen van uw afnemers.

In dit laatste geval kan worden gedacht aan de juiste afmetingen en gewichten ten behoeve van magazijn robotisering binnen groothandels. Maar ook aan de volledige en uiteraard correcte technische en geometrische kenmerken van bijvoorbeeld een pomp. Daarnaast zijn uiteraard ook zaken als gebruiks- en verpakkingseenheden en actuele prijsinformatie van groot belang bij het maken van de juiste productkeuzes. Daarom vereist uw productdata dan ook continu uw aandacht. Het 2BA Label datakwaliteit ondersteunt u hier gelukkig bij.

Uiteraard helpen onze specialisten u graag om uw assortiment via onze datapool zo goed mogelijk onder de aandacht van uw afnemers te brengen én te houden. Waardoor de efficiency binnen de gehele bedrijfsketen wordt verhoogd en faalkosten worden teruggedrongen. Om u te helpen uw productdata snel en op de juiste wijze via onze datapool beschikbaar te stellen is door 2BA een stappenplan ontwikkeld.

ETIM: Bewezen basis voor optimale efficiency!

ETIM International

Het ETIM classificatiemodel is dé manier om producten op een eenduidige manier te voorzien van technische kenmerken. Groothandels kunnen op hun beurt van de geclassificeerde productdata van fabrikanten gebruik maken. Bijvoorbeeld voor hun website of catalogus. Maar natuurlijk ook om hun product-gebonden handelsinformatie te publiceren via 2BA. Voor de groothandel is het dan ook ideaal als ze niet zélf alle fabrikanten hoeft te benaderen, maar de productdata van één centrale plek kan halen, namelijk uit de datapool van 2BA. Hierdoor kan de groothandel zich richten op haar eigen kerntaken.

ETIM-MC data ten behoeve van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB)

EUniforme Objecten BibliotheekTIM-MC oftewel ETIM Modeling Classes (voorheen ETIM-RT) is, net als de basis ETIM classificatie, een open standaard beheerd door Ketenstandaard Bouw en Techniek. Deze aanvullende data is bedoeld om uw productinformatie, daar waar van toepassing, ook beschikbaar te stellen voor modelleurs en CAD engineers. Een product voorzien van ETIM-MC kenmerkwaarden biedt hen namelijk de mogelijkheid om, in combinatie met een 3D-object uit de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB), een fabrikant specifiek 3D-object te genereren. Een cruciale stap voor het Bouw Informatie Model (BIM).

2BA In cijfers

 • Ruim 4 miljoen productrecords
 • Ruim 22 miljoen handelsrecords
 • Ruim 180 aangesloten groothandels
 • Ruim 650 dataleveranciers van circa 1.200 producenten
 • Ruim 2.500 installateurs/verwerkers met in totaal meer dan 95.000 medewerkers
  * peildatum juli 2022

Ook geïnteresseerd?

Maak vrijblijvend een account aan waarna een medewerker van 2BA contact met u zal opnemen om een bezoekafspraak in te plannen. Tijdens dit gesprek worden al uw vragen beantwoord en komen alle voor u relevante mogelijkheden van 2BA aan bod. Vervolgens kan in goede onderlinge samenspraak de route worden bepaald om uw waardevolle productinformatie voortaan via 2BA te distribueren naar uw (potentiële) afnemers.

 

Inschrijven 2BA nieuwsbrief NL
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij 2BA? Meldt u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief!

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang periodiek de voor u belangrijkste nieuwsfeiten van 2BA. U ontvangt hierna een email waardoor u uw gegevens kunt completeren en uw specifieke interessegebieden kenbaar kunt maken.

2BA B.V

Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
+31 88 222 00 00
info@2ba.nl

Word lid van onze community